Debat: Ugebladet og censur

Af
Lene Bang

Frem 23

2800 Lyngby

Ugebladet Skanderborg påtager sig en ubehagelig rolle i deres refereren af 5G modstanderes spørgsmål til politikerne.

Jeg ser til min skræk, at Ugebladet Skanderborg nu vil til at bestemme, hvad borgerne skal spørge kommunalbestyrelsen om i spørgetiden. Det er meget betænkeligt, at en avis vil forsøge at påvirke den demokratiske proces ved at være fortaler for censur. Kommunalbestyrelser er folkets tjenere. De er lønnet af borgerne og ansat til at sørge for, at alle borgerne har ret til at blive behandlet med respekt lige meget, hvilke spørgsmål de stiller. Det kaldes ytringsfrihed, og det vægter vi meget højt her i Danmark.

Med hensyn til 5G er der endog særdeles god grund til at stille kommunalbestyrelser spørgsmål. De kan nemlig ikke længere bare vaske deres hænder og henvise til Folketinget, som igen henviser til Sundhedsstyrelsen, som igen henviser til organisationen ICNIRP, men denne organisation er ved appeldomstolen i Torino blevet frataget enhver troværdighed på grund af inhabilitet. Dette er Sundhedsstyrelsen udmærket klar over, da de er blevet informeret af os. Alligevel fastholder de, at stråling ikke er skadelig. Derfor kan man nu ikke fralægge sig ansvaret - for hele lovgrundlaget er smuldret. Vi må derfor alle hver især selv tage ansvaret for at få stoppet 5G, for ingen forsikringsselskaber vil påtage sig at erstatte skader fra stråling.

Desuden er følgende konventioner og anbefalinger overtrådt:

• Århuskonventionen - Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

• Menneskerettighedskonventionen artikel 2 > ret til livet, artikel 8 ret til privat – og familieliv.

• FN – børnekonventionen > alle børn har ret til sundhed.

• Nurnbergkonventionen > Ingen menneskeforsøg uden tilsagn.

• National Videnskabsetisk komité: Tidligere formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité i Danmark, Finn Kamper-Jørgensen: I Danmark har vi en meget striks lovgivning for at forhindre, at der laves vanvittige forsøg med mennesker. Lovgivningen kræver dels, at forsøget er grundigt godkendt i det videnskabsetiske system af både eksperter og lægfolk og dels, at forsøgspersonerne er nøje informeret om alle aspekter af, hvad de går ind til. Og hvis disse to ting ikke er helt i orden, så er forsøget helt uacceptabelt og ville formodentligt i Danmark føre til en politianmeldelse

• Danmark har den højeste grænseværdi i verden og udrulning af 5G vil få katastrofale følger for menneskeheden, dyrene og naturen. Andre steder har man sat 5G på hold af forsigtighedshensyn: Schweiz, Slovenien, Papau Ny Guinea, Kalamata i Grækenland, 100 italienske kommuner, 7 byer i Holland, Brüssel, Belgien samt flere mindre kommuner i Sydengland.

5G modstandere er whistleblowers, som skal hyldes og ikke udsættes for en nedladende behandling. 5G modstandere beskytter også dig og dine børn. Man skal være taknemmelig for, at whistleblowers stiller op. De bruger deres tid og energi på at beskytte sig selv og deres medmennesker og dermed også dig, kære læser og dine børn.

Publiceret 15 March 2020 10:00