Lasse Damsø Pedersen, formand for skolebestyrelsen på Veng Skole og Børnehus, skal endnu engang kæmpe for skolens overlevelse.

Lasse Damsø Pedersen, formand for skolebestyrelsen på Veng Skole og Børnehus, skal endnu engang kæmpe for skolens overlevelse.

Veng Skole og Børnehus undrer sig:

Hvor er kommunens visioner for skolerne blevet af?

Veng Skole og Børnehus er igen-igen lukningstruet

Af
Claus Sonne

Da Skanderborg Kommune som led i en spareøvelse for nylig lancerede 20 forskellige scenarier for de kommunale skoler, optrådte Veng Skole og Børnehus i 3 af disse. Og et af scenarierne handler om helt at lukke skolen. Dermed er tingene som de plejer for skolebestyrelsesformand Lasse Damsø Pedersen & Co. på den lille skole, når der snakkes skolestruktur og besparelser.

"Det er 3. gang på de 12 år, jeg har været involveret i skolen, at vi står i denne situation. Første gang var det COWI, der havde lavet en rapport, næste gang kom den fra forvaltningen og nu er det så BDO. Og dybest set er scenarierne de samme hver gang," konstaterer Lasse Damsø Pedersen og tilføjer:

"Så på vores skole er vi jo, et eller andet sted, i konstant beredskab."

Mangler fokus

Lasse Damsø Pedersen både ærgrer og undrer sig over, hvad han kalder et manglende fokus og planer hos politikerne i forhold til, hvad man egentlig vil med folkeskolerne i Skanderborg Kommune. Både på kort og på lang sigt.

"Jeg savner blandt andet, at der bliver kigget på, hvad de enkelte skoler kan i forhold til eksempelvis deres størrelse. Små og store skoler, samt dem midtimellem, kan noget særligt hver især. Vores skole er lille, men for en række børn er det lige netop det, de har brug for. For andre er en stor skole det rigtige. Jeg savner de politiske målsætninger for, hvad byrådsmedlemmerne egentlig vil med skolerne - ud over at disse skal indgå i en spareøvelse," siger han.

Lasse Damsø Pedersen har de sidste af sine tre børn i 'aktion' på Veng Skole og Børnehus i dette skoleår, og selv om familien bor i Skanderborg, står den lille skole små 10 kilometer væk øverst på ønskelisten.

"Jeg kan bare konstatere, at for mine børn har Veng Skole og Børnehus været det helt rigtige. Fordi skolen ikke er større, kan man eksempelvis lave rullende indskoling og klasseskift, så jeg haft børn, der både har været et halvt år og halvandet år på samme klassetrin, fordi det har været det rigtige," siger Lasse Damsø Pedersen.

Lukning får mange følger

Han peger desuden på, at en lukning af skolen vil ramme lokalsamfundet hårdt.

"Hvis man lukker skolen, er det det samme som at lukke børnehaven og vuggestuen. Det synes jeg også, vi mangler at få belyst i forhold til de scenarier, der nu er kastet op i luften."

Føler I, at politikerne er til at tale med?

"Ja. Nogle af dem i hvert fald. Men vi sidder med følelsen af, at politikerne gerne vil gøre noget, som de ikke for alvor vil stå ved og derfor får andre, denne gang BDO, til at stå som afsender. Vi vil gerne have dem på banen selv," fastslår Lasse Damsø Pedersen.

Har I et bud på, hvordan man kan undgå eksempelvis skolelukninger?

"Vi tror, at man med fordel kunne lade skolerne selv finde på løsninger, naturligvis inden for nogle opsatte rammer. På skolerne ved man, modsat et konsulentfirma, hvad der sker lokalt og hvordan tingene hænger sammen."

Hvad er mavefornemmelsen?

"Det er svært at sige. Men jeg kan konstatere, at skolen er kommet stærkere ud af de seneste sparerunder."

Ligger der en friskoleplan i en skuffe?

"Ja. Og det ved jeg også er tilfældet på andre af de skoler, der nu er i spil."

Borgermøde mandag

16. marts er der indkaldt til et borgermøde fra kl. 17-19 på Veng Skole og Børnehus. Fra kl.16-17 er politikere, presse og lokale interessenter inviteret på en rundvisning på skolen.

Publiceret 12 March 2020 19:00