Sådan kommer Søbadet til, på en af de bedre dage, til at se ud fra Kulturhuset.

Sådan kommer Søbadet til, på en af de bedre dage, til at se ud fra Kulturhuset.

Nu sker det:

Søbadet søsættes - forventes færdigt i 2021

Arbejdet med Skanderborg Søbad begynder til september. Der kommer bassiner, forskellige vandaktiviteter og faciliteter til vinterbadning

Drømmen om et søbad i Skanderborg midtby startede oprindeligt tilbage i 2011. I mellemtiden har man drøftet funktionsønsker og placeringsmuligheder, hvilket landede på Byparken i tilknytning til Kulturhuset. Kommunen har gennemført en række miljømæssige undersøgelser, godkendt en lokalplan, og der er nu opnået tilstrækkelig finansiering til at gå i gang.

I samråd med Lokale og Anlægsfonden og Realdania er der i løbet af 2019 sket nogle optimeringer af det samlede projekt Skanderborg Søtorv. Det omfatter stadig tre elementer: 1. Kulturhusudvidelsen med sidescene, backstage, depot og terrasse til udeservicering, der blev indviet i august 2019. 2. Kulturløberen, der er et aktivitetsområde, som binder Kulturhuset og Søbadet sammen. 3. Selve Søbadet, der består af trædæk med trapper og udspring til søen, indre bassin, tribune og en underliggende bygningsdel. I bygningen kommer sauna, omklædning, toiletter og et unikt mødelokale direkte ned til søen.

Byrådet har besluttet at sende anlægsopgaven i udbud som totalentreprise til tre entreprenører, der har erfaring med at bygge på vand: CG Jensen A/S, MT Højgaard A/S og Per Aarsleff A/S.

Borgmester Frands Fischer (S) siger:

"Nu kan vi endelig igangsætte det længe ønskede søbad. Søbadets styrke bliver, at det henvender sig til flere målgrupper og kan bruges året rundt. Der er udsigt til en rigtig bylivs-generator, som binder Skanderborg midtby, Kulturhuset og naturen sammen."

Kulturaksen tager form

En gennemgående vision har været at skabe en Kulturakse, der starter i Ole Lund Kirkegaards Stræde og slutter i Skanderborg Sø. Denne sammenhængskraft har været vigtig for de to fonde, der støtter projektet med i alt 12,5 mio. kr. Projektchef i Realdania Laura Munch siger:

"Det er vigtigt at sikre en både funktionel og visuel helhedsoplevelse i sammenhæng med Kulturhuset – i kontekst af Kulturaksen. Her kommer Kulturløberen til at spille en central rolle, og den skal fungere som et aktiverende bånd mellem Kulturhuset og Byparken omkring."

Lokale og Anlægsfonden har især lagt vægt på, at Søbadet kan bruges af alle. Arkitekt Anna Hassel siger:

"Trods udfordringer med store terrænspring er der fokus på det arkitektoniske begreb ’universelt design’. Det betyder, at vi får et byrum, hvor alle faciliteter så vidt muligt bliver tilgængelige for alle på en naturlig og nem måde."

Når der er tale om en totalentreprisemodel, vil der komme nogle tekniske justeringer og arkitektoniske forbedringer i forhold det oprindelige skitseforslag. I den anledning er der nedsat et bedømmelsesudvalg, hvor byrådsmedlemmerne Birte M. Andersen (V) og Claus Leick (SF) deltager. Vinderen af denne licitation bliver indstillet til byrådsbeslutning i juni måned.

Turistbåden Dagmar sejler planmæssigt i sommeren-2020 og lægger til ved broen neden for Kulturhuset. Broen bliver fjernet i starten af september måned. Fra sæson-2021 får Dagmar anløb som en integreret del af Søbadet, der forventes at åbne for publikum i maj 2021.

FAKTA

Skanderborg Søbad

Areal til Skanderborg Søbad: ca. 1.225 m2 + bygning

Areal til Kulturløberen: ca. 680 m2

Arkitekter: Møller & Grønborg og ONV Arkitekter

Bygherrerådgiver: Bisgaard | Ejsing, A1 Consult, Force 4, og Stæhr Schütze Ingemann

Bygherre: Skanderborg Kommune

Bevilling fra Lokale og Anlægsfonden: 7,5 mio. kr.

Bevilling fra Realdania: 5 mio. kr.

Samlet anlægssum for Skanderborg Søtorv: 28 mio. kr.

Publiceret 09 March 2020 14:04