Anders Rosenstand Laugesen. Arkivfoto

Anders Rosenstand Laugesen. Arkivfoto

Debat: Skanderborg Kommune får ny boligpolitik

Slut med vild og nærmest utæmmet vækst på byggefronten

Anders Rosenstand Laugesen (V), formand for Socialudvalget

Et enigt Skanderborg Byråd har netop lanceret et bud på en ny boligpolitik. Denne politik og vision for fremtiden er værd at notere sig, for politikken er udtryk for et ganske markant boligpolitisk retningsskifte.

Over de sidste år har kommunen oplevet det, man kan kalde vild og nærmest utæmmet vækst på byggefronten, hvor bygherrer har haft temmelig frie rammer for at opføre boliger, også i højden.

Resultatet heraf har bl.a. været en stribe kontroversielle byggeprojekter, hvor både naboer til projekterne, og mange andre borgere, har været stærkt utilfredse med de politisk tilladte byggeprojekter og fejl i sagsbehandlingen. Vi politikere har af forståelige årsager mødt talrige klager vedrørende bl.a. manglende indpasning i bymiljøet, grim arkitektur, indkigsgener, skyggevirkninger, parkeringsproblemer etc.

Her kommer den gode nyhed for borgerne: Byrådet er nu enige om at gå i en ny retning, når det kommer til opførslen af nye boliger. Fremover vil der blive langt større fokus på vigtige forhold såsom bl.a.: Æstetik, arkitektur, boligmæssig kvalitet, bæredygtighed, sammenhængen mellem nye og eksisterende byggerier og respekt for den enkelte bys historie og DNA.

Byrådet vil yde en større indsats for at sikre, at eksisterende boliger ikke generes af nye boliger. Vi vil også i højere grad end tidligere arbejde for grønne og attraktive rammer med gode samlingssteder, hvor fællesskabet kan blomstre.

Byfortætningen vil fortsætte i de større byer, så vi sikrer attraktive bymiljøer, et stærkt butiksliv og et udbud af lejligheder. Imidlertid vil fremtiden formentlig byde på større respekt for de eksisterende bygninger og forhåbentlig færre naboklager.

Byrådet vil også fortsat bakke op omkring boligudvikling på landet og i de mindre byer. Det er formentlig nødvendigt med en mere løs styring af boligudviklingen på disse kanter, så udviklingen ikke hæmmes. Vores fine landsbyer og lokalcenterbyer skal også sikres plads til at udvikle sig.

Publiceret 07 March 2020 11:30