Henover weekenden vil Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen fortsat pumpe til situationen er under kontrol og stabil. Foto: Øxenholt Foto

Henover weekenden vil Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen fortsat pumpe til situationen er under kontrol og stabil. Foto: Øxenholt Foto

Situationen i Alken Enge er nu under kontrol

I samråd med Skanderborg Kommune iværksatte Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen i denne uge en indsats for at pumpe vand ud af sommerhusområdet i Alken Enge. Årsagen var de kritisk store vandmængder og sundhedsrisiko fra spildevandsoverløb

Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen har i løbet af ugen pumpet store mængder vand ud af Alken Enge til stor gavn for de lokale husejere. Vandstanden nærmer sig nu et niveau, hvor det er muligt for husejerne at færdes frit i området igen - og en situation, hvor Alken Enges pumpestation selv kan holde vandstanden i engen tilstrækkeligt nede, så husene langs Alkenvej og Vædebrovej ikke bliver oversvømmet af vand fra baglandet.

Det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Skanderborg Kommune har derfor opfordret de lokale sommerhusejere til at iværksætte yderligere sikring af deres boliger. Der uddeles stadig sandsække, som hjælp til indsatsen.

Der er også iværsat indsatser for at få styr på spildevandssituationen, men borgere opfordres forsat til at være opmærksom på sundhedsrisiko fra eventuelle spildevandsoverløb. Og oplever man at blive utilpas, skal man søge egen læge.

Vandstanden i Mossø er også på vej ned, og det sænker risikoen for at området igen bliver oversvømmet. Henover weekenden vil Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen fortsat pumpe til situationen er under kontrol og stabil - og der vil ligeledes blive gennemført tilsyn af Alken Enge pumpelags diger.

Vejrudsigten lover regn de kommende dage, men det forventes, at ugens indsats vil modvirke kritiske situationer.

Publiceret 06 March 2020 13:33