"Det ser vildt ud, men tag det for det, som det er: Vores allerførst udkast til nogle bud på, hvordan vi løser udfordringen," siger Undervisnings- og Børneudvalgsformand Trine Frengler om Bruttolisten med de 20 forslag til ny skolestruktur. Arkivfoto: Grethe Bo

Katten er ude af sækken:

20 forslag til ny skolestruktur offentliggjort

Undervisnings- og Børneudvalgets formand præsenterede onsdag en liste med 20 forslag til ny skolestruktur, der omfatter stort set alle kommunens skoler og specialtilbud

Af
Grethe Bo Madsen

Skolestruktur Hvordan skabes der plads til 2.000 ekstra skoleelever i Skanderborg Kommune, når de i dag 8.000 skoleelever i løbet af de kommende 15 år er vokset til 10.000 og væksten samtidig er ujævnt fordelt? Sådan ser den udfordring ud, som Undervisnings- og Børneudvalget har fået til opgave at finde en løsning på, og det helst inden sommerferien i år.

For godt 14 dage siden blev udgiften til det såkaldte nul-scenarie præsenteret. Her lød konklusionen, at det vil koste kommunen den nette sum af 800 millioner kroner til nyt byggeri, hvis ikke der ændres på skolestrukturen, så der findes en smartere måde at udnytte de eksisterende bygninger på.

Onsdag præsenterede udvalget så det scenarie, hvor alle 18 folkeskoler og fem specialtilbud populært sagt er smidt i gryden og sat i spil.

Resultatet er en bruttoliste med 20 konkrete forslag til, hvordan den gordiske knude kan løses, så den eksisterende bygningsmasse udnyttes bedst muligt, og der samtidig kan spares 10 mio. kr. årligt på driften. Penge, der skal retur igen til skoleområdet for at sikre, kvaliteten ikke går fløjten med den nye skolestruktur.

"Det ser vildt ud"

"Nu kommer der noget, det ser vildt ud og man kan blive vældig oprørt eller nervøs, men tag det nu for det det er, nemlig vores allerførste udkast på nogle bud til, hvordan vi kan realisere den opgave, vi er blevet pålagt af byrådet. Se det som et arbejdsgrundlag og ikke et facit," lyder det fra udvalgsformand Trine Frengler (S).

"Vi har valgt en åben proces, fordi vi mener, det er den bedste måde, da så mange ting er i spil. Vi vil faktisk gerne invitere til dialog med borgere og medarbejdere og høre deres input til, hvordan vi kan løse den her opgave. Det er ikke nogen let opgave, og vi kommer til at røre rundt i en hel masse ting, men vi mener stadig, der er den rigtige vej at gå, at være åbne om processen og lytte til de input, vi får undervejs," siger hun.

"Bruttolisten skal ikke forstås sådan, at alle de her forslag kommer i spil. Nu skal vi i først omgang bruge tid på at se dybere ind i hvert enkelt forslag. Der er rigtig mange tandhjul, der griber ind i hinanden. Noget ophæver hinanden, andet forstærker hinanden. Der vil sikkert komme nye forslag til, og andre vil falde ud," konstaterer Trine Frengler.

12 forslag giver besparelser på 25 mio. kr.

"Det er klart, at det bliver svære drøftelser. Vi skal finde ud af, hvor der er en politiske vilje og vej at gå, hvor vi kan følges af. Og vi vil da også være nogle skarn, hvis vi ikke skeler til de input, vi allerede har fået. En ting er økonomien, og den er selvfølgelig vigtig, men der er også andre elementer, vi har brug for at diskutere med hinanden.

Bruttolisten med de 20 forslag kan ikke alle sammen gennemføres på samme tid. I nogle skoledistrikter er der forslag, der går imod hinanden, mens der andre steder er forslag, der kun kan gennemføres i sammenhæng med andre forslag.

"Vi kan ikke lave alle 20 forslag, da nogle af dem er uforenelige. 12 af forslagene hænger sammen, og de 12 vil samlet set give en besparelse på driften på 25 mio. kr. om året de første år faldende til 15. mio. kr. årligt efter en periode, og vil samtidig spare anlægskroner for cirka 130 mio. kr. i forhold til, hvis vi ikke gør noget," forklarer koncernchef for Børn og Unge, Søren Aalund.

Trine frengler opfordrer forældre og medarbejdere til at tage imod muligheden for at få indflydelse på processen.

Alt er åben for debat

"Der er faktisk en ekstra god mulighed for at få indflydelse og komme med ideer, som vi kan gribe og gå videre med i den her del af processen. Alt er stadig til debat, alle muligheder står åbne. Gå konstruktivt ind i dialogen, som de har gjort det i Stjær og Herskind, hvor de forstår præmissen og kommer med en konstruktiv tilgang. Det giver en god dialog, og input vi kan bruge," understreger Trine Frengler.

Den foreløbig plan er, at Undervisnings- og Børneudvalget forelægger resten af byrådet et forslag til en samlet skolestruktur på et temamøde inden sommerferien. Den politiske behandling af forslaget vil efter planen blive behandlet af byrådet i efteråret og herefter sendt i høring hos alle involverede parter.

Hvad går forslagene ud på?

Forslagene på bruttolisten involverer så godt som samtlige folkeskoler og specialtilbud i Skanderborg Kommune. Her er et udpluk:

Blandt forslagene er blandt andet et forslag om en ny skole for 0-6. kl ved Kildebjerg Ry som aflastning til Mølleskolen. Skolen skal også rumme elever fra Knudsøskolen og Bjedstrup Skole. Knudsøskolen skal i stedet bruges til børn fra Låsby Skole, mens Bjedstrup Skole skal bruges til eleverne fra Høringskolen.

I Galten er der er forslag om at Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen får fælles ledelse og samles i et fælles skoledistrikt med undervisning på flere adresser.

Samme forslag går igen i Hørning, hvor Bakkeskolen skal renoveres og blive til fælles udskoling for 7.-9. klasse for Højboskolen og Bakkeskolen, mens den nye skole i Hørning udvides op til og med 6. klasse. Også her skal der være fælles ledelse i et fælles skoledistrikt med undervisning på flere adresser.

Columbusskolen og Center skovby er stadig ikke fredet, og der arbejdes fortsat på at finde anden ledig kapacitet til skolen.

Den ledige kapacitet på Stilling Skole foreslås udnyttet til specialklasserne fra Mølleskolen i Ry.

I Skanderborg går et forslag ud på at ændre skoledistrikterne for Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen, så en del af de elever, der i dag går på Morten Børup Skolen, fremover skal til Niels Ebbesen Skolen.

I Hylke går et forslag ud på at lukke skolen og sende eleverne til henholdsvis Ejer Bavnehøjskolen eller Virring Skole. Også Veng skole er der forslag om at nedlægge som skole. Den skal i stedet bruges til at gøre plads for stigningen i antallet af specialklassebørn. Eleverne i skoledistriktet sendes i stedet til Låsby Skolen og Stjærskolen.

DEN BRÆNDENDE PLATFORM

  • 2.000 flere elever i skolerne over de kommende 15 år. I dag er der godt 8.000 elever fordelt på 18 folkeskoler. I 2035 vil der være flere end 10.000 elever. En stigning på 25 procent. Hertil kommer 1.000 ekstra børn, der skal passes i dagtilbud over de kommende 10 år.
  • Væksten er ulige fordelt. Nogle skoler vil opleve en vækst i elevtallet på 50 pct. over de næste 15 år, mens elevtallet på andre skoler stagnerer eller falder. Derfor oplever nogle skoler store udfordringer i forhold til kapaciteten, mens andre skoler har ledig kapacitet.
  • I forbindelse med den ny skolestruktur skal der samtidig spares 10. mio. kr. på driften. Pengene skal omfordeles og bruges til et kvalitetsløft på skoleområdet.
  • Har du input eller kommentarer til Undrvisnings- og Børneudvalgets arbejde, kan du sende det til bounystruktur@skanderborg.dk
  • Du kan følge udvalgets arbejde på hjemmesiden skanderborg.dk/skolestruktur. Her kan du også se hele bruttolisten med de 20 forslag.

Publiceret 27 February 2020 11:41