Området markeret med den røde ring er der, hvor Fabulas vil bygge de fire huse, der skal finansiere en vederlagsfri overdragelse af Stilling-Gram Skov.

Området markeret med den røde ring er der, hvor Fabulas vil bygge de fire huse, der skal finansiere en vederlagsfri overdragelse af Stilling-Gram Skov.

Bygherre vil forære skov væk - hvis han må bygge huse på eng

10. marts er der borgermøde om Stilling-Gram Skov

Af
Claus Sonne

I mange eventyr er der en skov, hvor der sker mærkelige ting. Og det kan man roligt sige er tilfældet i Stilling-Gram Skov.

I 2018 købte Risskov-virksomheden Fabulas skoven og lancerede med opbakning fra Stilling-Gram Borgerforenings daværende formand Henrik Bratbøl en storstilet plan, hvor der skulle opføres huse og meget andet i skoven.

Nej til udstykning

Den plan mødte massiv modstand og skabte i den grad dårlig stemning flere grupperinger imellem. En stemning, der forsat er dårlig.

22. januar sendte Rasmus Krigslund og Tommas Leth på vegne af henholdsvis Grundejerforeningen Lærkeparken og Grundejerforeningen Kærgården så et brev til Skanderborg Kommune med en bekymring om, at skoven vil blive bebygget. Borgmester Frands Fischer (S) og formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF) svarer på brevet, at der hverken nu eller på sigt er planer om at sige ja til en udstykning i skoven.

Henvendelsen fra de to borgerforeninger til Skanderborg Kommune får Fabulas til at kontakte kommunen med en oplysning om, at Fabulas' tanker for arealerne i skoven indebærer en bevarelse af denne i dens nuværende form. Fabulas har bekræftet dette over for UgeBladet.

Men bedst som man troede på ro i skoven, er der dukket en invitation til et borgermøde 10. marts i Designmejeriet i Stilling op. Heraf fremgår det, at Fabulas vil forære skoven til borgerne, hvis man altså kan få lov til at bygge fire huse på engarealet foran skoven.

Indkaldelsen til mødet er lagt på Facebook af Karsten Lynggaard, der er tidligere medlem af Stiling-Gram Borgerforening.

Forvirret? Du er ikke alene... Fortsættelse følger.

Publiceret 27 February 2020 10:00