Et af buddene går på, at der kan flytte liberalt erhverv til Sølund eller at kommunen kan flytte nogle af sine egne aktiviteter derud.

Et af buddene går på, at der kan flytte liberalt erhverv til Sølund eller at kommunen kan flytte nogle af sine egne aktiviteter derud.

Nu sættes der turbo på udvikling af Sølund

Af
Grethe Bo Madsen

Sølund I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at Økonomiudvalget skulle nedsætte en politisk arbejdsgruppe til at finde forslag til, hvordan pavillonerne på Sølund kan bruges i fremtiden, samtidig med at der ikke blev afsat så meget som en rød reje til opgaven.

Nu er arbejdsgruppen blevet nedsat, og den består af Anders Laugesen (V), Anne Heeager (R), Thomas Cordtz (C) og Frands Fischer (S).

"Vores opgave er at komme med nogle bud på, hvordan vi kan udvikle Sølund. Der er jo ikke afsat en krone til at udvikle området for, men tanken er at kigge på forskellige muligheder, hvor vi for eksempel kan spare lejeudgiften eller sælge bygninger et andet sted eller lignende, som vi så kan bruge på at udvikle Sølund," forklarer borgmester Frands Fischer.

"Vi har talt om i mange år, hvad man kan gøre med pavillonerne på Sølund. Der er lavet undersøgelser af bygningernes stand, og holdt borgermøde og indsamlet informationer på baggrund af det. Vi mangler bare at tage det sidste skridt," forklarer han.

Publiceret 25 February 2020 10:00