Arkivfoto: Michael Wulff

Arkivfoto: Michael Wulff

Medvind for super-cykelstier

Skanderborg Kommunes initiativ om såkaldte super-cykelstier blev godt modtaget

Af
Claus Sonne

Cykelstier Skanderborg Kommune slår pjalterne sammen med en række andre østjyske kommuner samt Region Midtjylland i 'Projekt super-cykelstier'.

Skanderborg Kommune havde inviteret Region Midtjylland samt Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Randers, Silkeborg, Aarhus, Odder og Horsens kommuner til at være med i etableringen af super-cykelsti-projektet. Og nu cykler det derudad.

"Alle parter har meldt positivt tilbage, og vi har allerede fået nedsat en hurtigtarbejde gruppe, der skal kigge på økonomi og logistik i projektet, herunder at få søgt nogle statslige midler til de forskellige projekter," siger Claus Leick (SF), formand for Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg og sætter flere ord på tanken bag projektet.

"Vi har taget udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort sig med super-cykelstier i København. I Østjylland handler det blandt andet om, at vi som kommuner tænker længere end til vores egne kommunegrænser, når vi planlægger cykelstier. Folk stopper jo ikke med at cykle, fordi de når til en kommunengrænse," påpeger Leick.

Han nævner en cykelsti fra Aarhus til Borum som eksempel. Borum ligger meget tæt på grænsen til Skanderborg Kommune.

" I sådanne tilfælde vil det være logisk, at kommunerne snakker sammen og dermed får skabt et sammenhængende net af cykelstier," siger han.

Væk med huller og huller

Målet er at fjerne de huller, der er mellem de østjyske cykelstier - og at fjerne de fysiske huller på stierne.

"Det er klart, at vi også skal kigge på kvalitet. Skal cykelstierne hænge sammen, skal de også være til at cykle på. Derfor skal vi også have registreret kvaliteten af de enkelte cykelstier, lige som vi skal have kigget på, hvilke projekter der er i støbeskeen i de enkelte kommuner," siger en optimistisk Claus Leick.

"Jeg tror, at projektet kan få flere til at cykle og kombinere transport med motion," siger han.

Publiceret 23 February 2020 11:30