Voerladegård skal have nye kloakrør, og mange vil derfor opleve trafikale gener. Arkivfoto: Skanderborg Forsyning

Voerladegård skal have nye kloakrør, og mange vil derfor opleve trafikale gener. Arkivfoto: Skanderborg Forsyning

Kloakrør skal skiftes:

Kæmpestort gravearbejde venter forude i Voerladegård

Det kommer til at betyde store trafikale gener for mange. Til gengæld kan de glæde sig til, at der efter uge 28 er en helt ny hovedgade klar i landsbyen

Bor du i Voerladegård er chancen stor for, at du indenfor den seneste uge har fået post fra Skanderborg Forsyning. Årsagen er, at der skal lægges nye kloakrør i landsbyen, og det kommer til at medføre store trafikale ændringer i en periode.

"For flere vil det være en gene. Men vi forsøger at fortælle i god tid om, hvad vi skal lave, og hvornår det vil ske, så folk har en chance for at planlægge deres transport efter det," siger ingeniør ved Skanderborg Forsyning, Andreas Ravn-Andersen, der leder projektet.

Planen er, at gravearbejdet skal begynde i uge ni, men præcis hvilken dag ligger ikke fast.

"Vi vil ikke love noget, vi ikke kan holde. Sætter det pludselig ind med nattefrost, kan det være, vi bliver forsinkede," forklarer Andreas Ravn-Andersen.

Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune er gået sammen om at informere berørte borgerne så grundigt som muligt. Der er allerede sat skilte op i området, som viser de trafikale ændringer, og hvornår de vil forekomme. Den samme information kan også findes på Skanderborg Forsynings hjemmeside.

Skanderborg Forsyning gør opmærksom på, at tidsplanen for de anførte veje er vejledende. Derfor opfordres borgerne til selv at følge med i arbejdet på hjemmesiden www.skbfv.dk/voerladegaard og følge Skanderborg Forsyning på Facebook. Grafik: Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning gør opmærksom på, at tidsplanen for de anførte veje er vejledende. Derfor opfordres borgerne til selv at følge med i arbejdet på hjemmesiden www.skbfv.dk/voerladegaard og følge Skanderborg Forsyning på Facebook. Grafik: Skanderborg Forsyning

Seks meter dybt

Den del af arbejdet, der vil påvirke flest, er på Holmedal, den store vej gennem Voerladegård. Den etape af arbejdet starter i uge ni og forventes færdigt i uge 28. Det kan føles som længe, men til gengæld vil man derefter have en helt ny hovedgade. I mellemtiden vil passende skiltning blive sat op.

"Det tager tid. På en stor del af strækningen er vi nødt til at grave helt ned i seks meters dybde. Det er usædvanligt. Det er mere normalt for os at arbejde i to til tre meters dybde," fortæller Andreas Ravn-Andersen.

Skulle man som borger stadig have spørgsmål, er Skanderborg Forsyning meget opsat på at svare udtømmende og hurtigt på alle henvendelser.

"Det er mig, som står som afsender på brevet. Hvis man ringer til det nummer i brevet, som vi har uddelt, er det mig personligt, man får fat i. Det er vigtigt for os i Skanderborg Forsyning, at folk føler, de kan blive hørt og få svar på eventuelle spørgsmål," understreger han.

Kloakrørene er for gamle

Årsagen til gravearbejdet er, at kloakrørene er for gamle, og ved store skybrud kan det gå ud over miljøet. Det kan det, fordi regn- og spildevand ledes i samme rør. Derfor skal regn- og spildevand nu skilles ad, så de hver får deres eget lukkede rørsystem. Det kalder man i fagsprog separatkloakering.

"Når vi lægger rør, er det ikke for 10 eller 15 år. I vores modeller opererer vi med en tidshorisont på mindst 75 år," oplyser Andreas Ravn-Andersen.

Al arbejdet med separatkloakering i Voerladegård forventes at være helt afsluttet i slutningen af uge 43, dvs. mellem 19. og 23. oktober.

Publiceret 20 February 2020 10:00