Anders Rosenstand Laugesen (V), socialudvalgsformand, beklager, at en gruppe borgere ikke er blevet kontaktet af kommunen, da deres svømmetilbud blev nedlagt. Arkivfoto: Mike Madsen

Anders Rosenstand Laugesen (V), socialudvalgsformand, beklager, at en gruppe borgere ikke er blevet kontaktet af kommunen, da deres svømmetilbud blev nedlagt. Arkivfoto: Mike Madsen

"Borgerne burde have haft besked om svømmestop"

Socialudvalgsformand Anders Rosenstand Laugesen forstår skuffede borgere

Af
Claus Sonne

Sparerunde "Jeg kan sagtens forstå, at de berørte borgere opfatter det som et kvalitetstab, at vi som kommunen har nedlagt deres svømmetilbud. Svømning og ophold i vand er en vidunderlig ting for den menneskelige krop."

Sådan lyder det fra Anders Rosenstand Laugesen (V), formand for Socialudvalget.

Det omtalte svømmetilbud har overskriften 'handicapsvømning' og har været målrettet 42 borgere i kommunen. I forbindelse med vedtagelsen af det nyeste budget valgte et enigt byråd at nedlægge tilbuddet for at spare cirka 450.000 kr. Det har allerede haft store omkostninger for flere af de berørte.

De berørte borgere undrer sig over, at de ikke er blevet kontaktet af Skanderborg Kommune, der har visiteret dem til tilbuddet, da dette stoppede. Det burde de have været, siger Anders Rosenstand Laugesen.

"Det rigtige havde været at give de berørte borgere besked. Det er vigtigt for både borgerne og kommunen, at vi sørger for at de borgere, der ikke længere kan tilbydes svømmetilbuddet, holdes aktive. Når man kommer op i årene sker det lynhurtigt en funktionsnedsættelse, når man ikke træner. Det ved vi," siger Laugesen.

Du nævner selv, at vand er et unikt element. Jeg har talt med flere af de borgere, der har været visiteret til svømmetilbuddet, og det siger, at svømning er den eneste motionsform, de kan dyrke. Og at de har form for at svømme i et 'beskyttet miljø'. Hvad ser du som alternativ til handicapsvømningen?

"De berørte borgere skal visiteres, så vi kan finde en træningsmæssig passende kompensation. Det er jeg overbevist om er muligt, da vi råder over eksperter på området," siger Anders Rosenstand Laugesen.

Borgerne undrer sig også over, at Skanderborg Kommune ikke har spurgt dem, om de ville betale lidt af 'gildet' selv. Var det en mulighed?

"Ud over, at jeg er usikker på lovligheden i det, så blev beslutningen om at lukke svømmetilbuddet truffet under nogle hektiske budgetforhandlinger, der kun tog en uge. Det er meget vanskeligt at gå ud og spørge borgerne om det foreslåede," siger socialudvalgsformanden og tilføjer:

"Denne sag viser bl.a., at vi mangler et varmtvandsbassin i Skanderborg Kommune."

Publiceret 19 February 2020 18:30