Anne-Marie Kruse er ny leder af Landsbyen Sølund og dermed chef for cirka 650 ansatte med ansvar for 240 faste beboere. Foto: Sonne

Anne-Marie Kruse er ny leder af Landsbyen Sølund og dermed chef for cirka 650 ansatte med ansvar for 240 faste beboere. Foto: Sonne

Ny leder på Sølund:

Vores faglighed står over alt

43-årige Anne-Marie Kruse fra Skanderborg er ny leder af Landsbyen Sølund

Af
Claus Sonne

240 beboere. 70 borgere i dagtilbud. 650 ansatte.

Det er, hvad Anne-Marie Kruse 1. januar 2020 blev chef for, da hun tog over som landsbyleder, efter at Lone Bahnsen Rodt var rejst sydpå for at blive chef for Horsens Kommunes afdeling for handicap, psykiatri og socialt udsatte.

Det er dog et velkendt territorie, den socialrådgiverudannede Anne-Marie Kruse er trådt ind på. Hun har været ansat i tre og et halvt år på Sølund og var områdeleder, da Lone Bahnsen Rodt sagde op.

"Så jeg kendte opgaven og overvejede nøje, om jeg havde noget at give Sølund, inden jeg søgte stillingen," fortæller hun over en kop kaffe med mælk i den grå administrationsbygning på 'gamle Sølund'.

Borgere fra 36 kommuner

Landsbyen Sølund er et unikt sted, hvor borgere fra 36 kommuner har deres hjem. Og alle 36 kommuner er ned til at definere det serviceniveau, deres borgere skal tilbydes.

"Det betyder, at vi skal finde støttebehovet for samtlige 240 beboere og begrunde det over for hver enkel kommune. Det kræver høj faglighed og troværdighed fra vores side," konstaterer Anne-Marie Kruse og tilføjer:

"Beboerne i Landsbyen Sølund spænder meget, meget bredt i udviklingsniveau og behov, og to naboer kan have vidt forskellige behov. Det giver udfordringer, men vi er så fagligt dygtige, at vi kan honorere den specialisering, der er behov for."

Og netop faglighed er et kodeord for Landsbyen Sølund.

"Sølund er først og fremmest beboernes hjem, hvor de skal trives og opleve sig trygge, værdsat og en del af et fællesskab.. Dette er de pårørende også en stor del af. Men Sølund er også en arbejdsplads for rigtig mange personer. Og skal vi sikre de optimale miljøer for både beboere og ansatte, skal vi være fagligt i top. Det vil jeg tillade mig at mene, at vi er - og vi stræber hele tiden på at blive bedre og fortsat være et foregangssted med hensyn til faglighed og værdimæssige tilgang, i forhold til den type borgere, der bor på Sølund," forklarer Anne-Marie Kruse, der har overtaget en landsby, der i de seneste år er blevet beskåret rent økonomisk.

Det betyder, at vi skal finde støttebehovet for samtlige 240 beboere og begrunde det over for hver enkel kommune. Det kræver høj faglighed og troværdighed fra vores side

"Sølund er også blevet ramt af krav om besparelser. Så vi har været og er stadig i gang med tættekammen for at finde måder at imødekomme de politiske krav om effektivisering, uden at det går ud over det antal timer, beboerne har sammen med personalet," siger hun.

Apropos personale, så kan man på Sølund godt mærke, at arbejdsløsheden generelt er lav.

"Fordi vi er så afhængige af fagligt dygtige medarbejdere, så har vi sat gang i et massivt uddannelsesprojekt, hvor vi som organisation skaber dygtige medarbejdere og ledere. Samtidig arbejder vi også sammen med flere og flere frivillige og pårørende, der er guld værd for beboerne," lyder det.

Tæt(tere) på Skanderborg

Placeringen mellem by og bøgeskov giver ifølge Anne-Marie Kruse Landsbyen Sølund flere fordele.

"Sølund og Skanderborg hænger sammen. Sådan har det altid været, og det er enormt værdifuldt for os at være så tæt på byen og kunne bruge den - og så at have en fantastisk natur på den anden side. Faktisk pusler vi med nogle planer, der vil trække Skanderborg og Sølund endnu tættere på hinanden, siger Anne-Marie Kruse.

Publiceret 15 February 2020 11:00