Søren Erik Pedersen, V. Pressefoto

Søren Erik Pedersen, V. Pressefoto

Debat: Et eftersyn på folkeskolereformen

Vores lærere skal ikke dukke nakken, siger Søren Erik Pedersen

Af Søren Erik Pedersen V.,medlem af Undervisning og Børneudvalget i Skanderborg Kommune

Overskrifterne har været mange omkring evaluering af resultaterne på folkeskolereformen i den seneste tid. Og VIVE, som er evalueringsinstituttet, der klarer disse opgørelser finder, at det er så som så med de faglige forbedringer.

Vores undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil melder, at det er en selvstændig katastrofe, at så mange unge ikke magter matematik og danskkundskaberne.

SF går så vidt at bruge ord om reformen som ” Politisk makværk” - noget af en selverkendelse, da det så vidt jeg husker var i en regering med S - R og SF at reformen så dagens lys.

Det, ingen har talt om, er, at det hele faldt sammen med en reform af lærernes arbejdstidsregler. Og det var en meget dårlig cocktail, - en folkeskole og lærerarbejdstidsreform i samme hug.

Og lærernes arbejdstidsreform gav nogle sår, som har været svært ved at læges. Og det er ganske forståeligt, - for når flere eksempelvis i argumenternes ærinde var ude med at lærernes indsats nødvendigvis måtte kalde på reformer, så virkede det som et urimeligt slag i ansigtet på lærerstanden.

Vores elever skal dygtigøre sig, kunne klare sig i samfundet og kunne se sig selv i den nye verdensorden, som kræver omstilling på omstilling

Så når skolereformens manglende resultater nu tager overskifter, skal vores lærere så dukke nakken?

Nej, I - vores lærere her i Skanderborg Kommune skal rette ryggen. I gør et flot stykke arbejde. Hermed ikke sagt at resultaterne ikke kan bedres, men jeg synes, vi generelt godt kan være stolte over de resultater, som vore elever præsterer.

Jeg har i regi af Undervisning og Børneudvalget været på besøg på alle vore skoler i kommunen. Og jeg har stort set kun mødt engagerede og stolte medarbejdere, som energisk beretter om det arbejde, der sker på deres respektive skoler.

Og den skole, vi ser i dag, er meget forskellig, fra den vi så i går og vil være meget forskellig fra den, vi møder i morgen. Altså vi står midt i udviklingen, en udvikling som ingen ende vil tage. Og derfor er det nødvendigt, at vi har lærere, der er klar til dette stykke vanvigtigt vigtige arbejde. Og det har vi.

Vores elever skal dygtigøre sig, kunne klare sig i samfundet og kunne se sig selv i den nye verdensorden, som kræver omstilling på omstilling.

Tempoet vil kun tiltage idet den teknologiske side af undervisningen vil overtage mere og mere, og det kræver, at lærerkræfterne kan følge med og dertil hørende opkvalificering.

Over tid - om 10-15 år vil lærerindsatsen ændre karakter. På mellemtrinnet og opad vil den teknologiske undervisningsdel overtage mere og mere af indlæringen.

Og læreren vil dermed få en lidt anden , men stadig utrolig vigtig rolle - nemlig at højne de sociale, - de menneskelige og de dannelsesmæssige elementer i den unges hverdag - selvfølgelig samtidig med at understøtte indlæringen.

Og det allermest vigtige: At sikre at når folkeskolen er færdig, at eleverne har en indædt nysgerrighed.

En nysgerrighed, som er basis og dermed grobund for det selvværd, der danner fundament for at uddanne sig, udvikle sig og klare sig til fremtidens mange udfordringer.

Og vi er klar i Skanderborg - også til at have øget fokus på vores børns trivsel.

Publiceret 12 February 2020 16:00