Blandt de nye mobilitetsinitiativer, der nu er sat penge af til, er indkøb af elcykler, som borgerne kan låne i en kortere periode for at prøve af, om det er noget for dem. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mark Nielsen fra HelloRider i Aarhus demonstrerer her en af de nye el-cykler der kan køre 45 km/t, tirsdag 10.juli 2018. Modellen hedder Stromer ST1 600WH Sport 45km 17 inch og koster 29.999, -. 1. juli trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som gør det lovligt at benytte en såkaldt speed pedelec - som er en ekstra hurtig elcykel - på cykelstierne.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Ritzau Scanpix

Byrødder tænker klimavenligt: "

Bussen skal køre på døde dyr"

Skanderborg vil med en række nye mobilitetsinitiativer udfordre privatbilismen for at mindske klimabelastningen

Af
Grethe Bo Madsen

klima Med 2,5 mio.kr. på lommen og et katalog over en række gode forslag til at fremme grøn transport, har Miljø- og Planudvalget i sidste uge lagt sig fast på seks forslag, der skal mindske CO2-udledningen fra Trafik- og transportsektoren, der står for en væsentlig del af Skanderborg Kommunes CO2-aftryk.

"Vi har fordelt de 2,5 mio. kr., som var sat af her i 2020. Det handler alt sammen om mobilitet, og især om, hvordan vi får flyttet folk flyttet væk fra privatbilisme og over til noget andet," forklarer udvalgsformand Claus Leick (SF).

Lån el-cykel af kommunen

"Blandt andet køber vi el-cykler for 400.000 kr. i samarbejde med cykelsmedene rundt omkring i kommunen. Ideen er så, at man kan skrive en ansøgning om at låne en el-cykel for en kortere periode, for eksempel en måned, så man har mulighed for at prøve af, om det er noget for en, og om man er klar på at skifte bilen ud med en elcykel. Al erfaring viser, at har man først prøvet det, så er man mere tilbøjelig til selv at købe en el-cykel," fortæller han.

Blandt de såkaldte mobilitetsinitiativer er også et tilbud til nytilflyttere i kommunen om at køre en måned gratis med kollektiv trafik.

"Får man vænnet folk til at køre med kollektiv trafik , så er der større sandsynlighed for, at de bliver ved. vi laver også opgraderinger af busstoppesteder med bedre belysning og gang forbindelser til dem, vi laver cykelparkering, og så starter vi også et samarbejde op med nogle virksomheder om at afprøve samkørselsordninger. Samtidig er blafferstoppestederne næsten ved at være godkendt," oplyser Claus Leick.

Klar om et par måneder

Sidste men ikke mindst vil udvalget også bruge knap en million på at få de to bybusser på rute 21 ændret, så de kan køre på 2. generations biodiesel, eller som udvalgsformanden udtrykker det: "Køre på døde dyr og sådan noget."

Det kaldes også HVO - hydrotreated, vegetable oil - og dækker over forskellige båredygtige råvarer som blandt andet animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk og vegetabilske olier, der CO2-mæssigt er næsten neutralt.

"Så det bliver virkelig en grøn bybus," understreger Claus Leick.

Principper vedtaget

Indtil videre har udvalget vedtaget principperne og fordelt de 2,5 mio. kr. Forude venter arbejdet med at opstille nogle kriterier for, hvordan de seks forslag konkret føres ud ud i livet. Planen er, at mobilitetsinitiativerne skal sættes i værk indenfor de kommende par måneder.

Sådan bliver de 2,5 mio. kr. fordelt

  • Opgradering af gangforbindelser til busstoppesteder: 360.000 kr.
  • 2. generations biodiesel i bybus nr. 21: 900.000 kr.
  • El-cykler til udlån i kortere periode: 400.000 kr.
  • Mobilitetspakke til tilflyttere - herunde gratis kørsel med kollektiv trafik: 510.000 kr.
  • Transportsamarbejde med virksomheder omk. samkørselsordninger: 270.000 kr.
  • Blafferstoppesteder: 60.000 kr.

Publiceret 12 February 2020 11:00