Udvalg i chok:

Ny skolestruktur eller regning på over 800 millioner kroner forude

Det vil koste 800 millioner kroner til nyt byggeri, hvis ikke byrødderne finder en smartere måde at udnytte de eksisterende bygninger på

Af
Grethe Bo

skolestruktur En uændret skolestruktur vil koste Skanderborg Kommune tæt på en milliard kroner i nyt skolebyggeri. Det fremgår af de beregninger, konsulentvirksomheden COWI præsenterede Undervisnings- og Børneudvalget for onsdag i sidste uge.

COWI har analyseret det såkaldte nul-scenarie. Et scenarie, hvor man ser på de økonomiske konsekvenser af at fortsætte som nu med en uændret skolestruktur de kommende år. Og regningen lyder på mere end 800 mio. kr., hvis ikke byrødderne kan finde ud af at udnytte de eksisterende bygninger på en smartere måde.

2.000 flere skoleelever

"Havde vi ikke indset det inden, så har vi i hvert fad indset nu, at vi er nødt til at gøre noget i forhold til at kunne rumme de 2.000 flere elever i vores folkeskoler i over de næste 15 år, for gør vi ikke noget, så skal vi bruge over 800 mio. kr. på at skaffe pladser nok," forklarer udvalgsformand Trine Frengler.

"Der skal være plads til de elever. Og de fordeler sig jo ikke jævnt. I Herskind kunne vi godt rumme nogle flere elever, og også i Bjedstrup og på Niels Ebbesen Skolen, men det er ikke der, der er behov for pladsen. Det er der til gengæld i Galten, Låsby og Ry, hvor vi virkelig kommer til at mangle plads," siger hun.

Omstrukturering ikke nok

Trine Frengler understreger, at man under alle omstændigheder vil skulle bygge nye skolelokaler.

"Vi kan ikke strukturere os ud af problemerne. Uanset hvor meget vi tænker i kloge kvadratmeter og rokerer rundt, så vil der være behov for at bygge nyt, men der hvor vi kan omrokere på en fornuftig måde, der er vi simpelthen nødt til at gøre det. Vi får brug for det, der i kvadratmeter svarer til 64 klasser. Noget kan vi finde ved at rokere rundt, men vi skal formentlig ud og bygge cirka 45 klasser. Og det er voldsomt," understreger hun og peger på, at der også er kapacitetsproblemer på ældreområdet og et anlægsloft, der ikke må overskrides.

Undervisnings- og Børneudvalget håber at kunne fremlægge et forslag til en ny skolestruktur på et temamøde for byrådet op til sommerferien. Forslaget vil derefter blive behandlet politisk i efteråret og derefter sendt i høring.

Den brændende platform

  • 2.000 flere elever i skolerne over de kommende 15 år. I dag er der godt 8.000 elever fordelt på 18 folkeskoler. I 2035 vil der være flere end 10.000 elever. En stigning på 25 procent. Hertil kommer 1.000 ekstra børn, der skal passes i dagtilbud over de kommende 10 år.
  • Væksten er ulige fordelt. Nogle skoler vil opleve en vækst i elevtallet på 50 pct. over de næste 15 år, mens elevtallet på andre skoler stagnerer eller falder. Derfor oplever nogle skoler store udfordringer i forhold til kapaciteten, mens andre skoler har ledig kapacitet.
  • I forbindelse med en ny skolestruktur skal der spares 10. mio. kr. på driften. Pengene skal omfordeles og bruges til et kvalitetsløft på skoleområdet.

Publiceret 11 February 2020 11:30