De blå streger markerer de fem grunde på den nu tidligere museumsgrund på Adelgade i Skanderborg. Den gule streg markerer en stiforbindelse. Foto: Skanderborg Kommune

De blå streger markerer de fem grunde på den nu tidligere museumsgrund på Adelgade i Skanderborg. Den gule streg markerer en stiforbindelse. Foto: Skanderborg Kommune

Museumsgrund kan blive til fem parceller

Bygninger på museumsgrunden skal bevares

Af
Claus Sonne

OBS: Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget understreger, at der er tale om et udkast og at udvalget har sendt planen tilbage til administration, da 'den ikke kan lade sig gøre'.

Museum Skanderborg er som bekendt rykket til Skanderborg Banegård. Nu har den kommunale administration og politikerne taget hul på arbejdet med at finde ud af, hvad der skal ske med grunden - og det ligner en udstykning med fem parceller, der kan ses på artiklens foto og har følgende beskrivelser:

  • To matrikler hver med mulighed for opførelse af en bolig i 1½ etage.
  • To matrikler hver med eksisterende bebyggelser, der skal benyttes til boligformål og/eller liberalt erhverv. Det vil være op til den fremtidige ejer, hvordan fordelingen boliger og/eller liberalt erhverv bliver.
  • En matrikel til rekreativt område.

Miljø- og Planudvalget har besluttet, at der skal laves en adgangsvej til Lillesø (gul streg på artiklens foto). Udvalget siger desuden, at der ikke skal fraviges fra den kommunale parkeringsnorm, der siger, at der skal være 2 p-pladser pr. bolig, 1,5 p-plads pr. bolig for række-/dobbelthuse og 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til liberalt erhverv.

Publiceret 11 February 2020 16:00