Regionsrådspolitikerne fik - inden beslutningen om at beskære Skanderborg Gymnasium med en klasse til næste skoleår - at vide, at alle der har gymnasiet som 1. prioritet, vil blive optaget. Det er ikke korrekt, da der kun kan optages 236 nye elever, mens 265 forventes at søge gymnasiet som deres 1. prioritet. Arkivfoto: Grethe Bo

Regionsrådspolitikerne fik - inden beslutningen om at beskære Skanderborg Gymnasium med en klasse til næste skoleår - at vide, at alle der har gymnasiet som 1. prioritet, vil blive optaget. Det er ikke korrekt, da der kun kan optages 236 nye elever, mens 265 forventes at søge gymnasiet som deres 1. prioritet. Arkivfoto: Grethe Bo

Gymnasie skæres en klasse på grund af urigtige oplysninger

Af
Grethe Bo Madsen

CAMPUS Beslutningen om at beskære Skanderborg Gymnasium med en klasse, så der næste skoleår kun oprettes 8 nye 1.g klasser, bygger på ukorrekte oplysninger fra udvalgsformand Jørgen Nørby (V) til regionsrådet.

Fra regionsrådets talerstol sagde han i oplægget til behandlingen af sagen, at der fortsat vil være plads til alle elever fra Skanderborg Kommune, hvis blot de har gymnasiet som deres første prioritet.

Det er ikke korrekt. Ser man på størrelsen af den årgang, der nu skal vælge ungdomsuddannelse, og den andel der plejer at vælge Skanderborg Gymnasium, så kan gymnasiet i år forvente at få 265 1. prioritets ansøgere, men har med 8 klasser kun mulighed for at optage 236 elever.

Den fejlagtige oplysning til regionsrådets medlemmer har fået Skanderborg Gymnasium til at klage til Børne og Undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil.

Undervisnings- og Børneudvalget vil også tage affære. På foranledning af Venstres Bent Jacobsen er det besluttet at sende en klage til regionen og gøre opmærksom på, at regionens beslutning betyder, at unge fra Skanderborg Kommune ikke kan gå på det lokale gymnasium, heller ikke selv om de har valgt det som 1. prioritet, men i stedet skal sendes ind til Aarhus.

"Det er vigtigt for os at sikre, at der er plads til, at alle unge fra vores kommune, som ønsker det, kan gå på Skanderborg Gymnasium. Gymnasiet er blevet beskåret først fra 10. klasser, så til ni klasser og nu til 8. klasser. Den udvikling finder vi meget uheldig. Derfro skriver vi nu til regionen for at gøre opmærksom på, at vi er uenige i den beslutning, der er truffet. Præmissen om, at der kan være elever fra andre kommuner, der får plads her, mens vi må sige nej til vores egne, det finder vi ikke rimeligt," siger udvalgsformand Trine Frengler

Publiceret 11 February 2020 14:00