Dagen startede på Veng Skole og Børnehus med fælles morgensang. Pressefoto

Dagen startede på Veng Skole og Børnehus med fælles morgensang. Pressefoto

"Vi har brug for det lokale initiativ"

Det rullende borgmesterkontor har været en tur forbi De 7 Dale. Det unge landsbysamarbejde vest for Skanderborg får rosende ord med på vejen

landsbyer Det rullende borgmesterkontor var en grå vinterformiddag på besøg i De 7 Dale, det relativt nye landbysamarbejdet mellem Hårby, Søballe, Nørre Vissing, Jeksen, Veng, Foerlev og Mesing.

Her mødte Frands Fischer borgere lige fra elevrådsrepræsentanter til det lokale erhvervsliv, og borgmesteren gav i den forbindelse udtryk for, at De 7 Dale, og andre landsbysamarbejder i kommunen, spiller en central rolle for udviklingen:

"Vi har brug for det lokale initiativ. Vi har brug for borgere, der brænder for deres nærmiljø og er villige til at bidrage til fællesskabet. Som kommune har vi mange hensyn at tage og mange ender, der skal mødes. Derfor har vi brug for, at fællesskaberne er med til at skabe den lokale udvikling," understregede han.

"De 7 Dale er et nyt landsbysamarbejde, og jeg synes, de har fat i noget rigtigt. Det er syv landsbyer, der er gået sammen om at brande deres område til det fælles bedste, og de har konkrete planer for, hvad de vil sætte i søen, for at gøre deres område endnu mere attraktivt."

Kick-off med sang

Dagen startede på Veng Skole og Børnehus, hvor elevrepræsentanter bød velkommen, og bagefter var der fælles morgensang med eleverne. Bagefter spiste borgmesteren morgenmad med repræsentanter fra De 7 Dales bestyrelse og skoleleder og initiativtager Linda Kolling.

"Skanderborg er en kommune i vækst, og vi herude synes jo, vi bor det skønneste sted i hele kommunen. Det vil vi gerne gøre opmærksom på. Men vigtigst af alt vil vi udvikle vores område. Vi har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der blandt andet arbejder med bedre afgang til naturen og sikre skoleveje. Det skal gøre området endnu mere attraktivt for tilflyttere," forklarede formand Jørgen Schytter om baggrunden for landsbysamarbejdet og ambitionerne for fremtiden.

Elevrådsrepræsentanter viste borgmesteren, hvad skolens nye motionssti kan bruges til. Pressefoto

Elevrådsrepræsentanter viste borgmesteren, hvad skolens nye motionssti kan bruges til. Pressefoto

Lokalarkiv, idræt og lokalt erhverv

Derefter gik turen ned i skolens kælder, hvor de frivillige fra Veng Lokalarkiv mødes hver onsdag, inden elevrådsrepræsentanter viste borgmesteren, hvad skolens nye motionssti kan bruges til på vejen over til Borgernes Hus, der er hjemsted for den lokale idrætsforening.

Næste stop var Mesing, hvor direktør Per Knudgaard Larsen bød på kaffe og snak i en tidligere kyllingefarm, der siden 2013 har lagt produktionslokaler til Akustik Design, der laver støjdæmpende skillevægge.

"Akustik Design er et fremragende eksempel på, hvordan tiloversblevne lokaler udenfor byerne kan udnyttes på bedste vis, og hvordan man på den måde kan sprede erhvervslivet ud i kommunen i stedet for blot at fylde op i de traditionelle industrikvarterer," fortalte Jørgen Schytter.

Inden turen gik til en afsluttende frokost på kroen i Nr. Vissing, nåede det rullende borgmesterkontor også forbi Mesing Forsamlingshus. Her blev borgmesteren indviet i planerne for udvidelse og modernisering af det eneste traditionelle forsamlingshus i De 7 Dale. Endnu et eksempel på, hvordan det lokale initiativ trives – også uden for bygrænsen.

Publiceret 09 February 2020 10:00