Sådan så det projekt ud, som en investor håbede at kunne gennemføre ved Skovvej/Kærgårdsvej/Damgårdsvej i Gram. Tegning: Laban Arkitekter

Sådan så det projekt ud, som en investor håbede at kunne gennemføre ved Skovvej/Kærgårdsvej/Damgårdsvej i Gram. Tegning: Laban Arkitekter

Grundejere med bøn til byrådet:

Fred vores skov

Gram Skov bør ikke bebygges, lyder det fra to grundejerforeninger

Af
Claus Sonne

Gram En investors ønske om at opføre boliger i Gram Skov har i den grad skabt splid og ballade i lokalsamfundet. Nu går to grundejerforeninger, der er naboer til skoven, ud med et brev til Byrådet indeholdende et ønske om at få Gram Skov fredet i forhold til opførelsen af boliger.

Brevet er forfattet af repræsentanter for grundejerforeningerne Lærkeparken og Kærgården. I brevet står der blandt andet:

"Vi håber derfor at I, vores politikere, vil fatte sympati for at værne om vores bynære natur ved ikke længere at lade det være et åbent spørgsmål, om Gram Skov skal være et potentielt boligområde, og gammel skov derfor skal vige for boliger."

Med til historien hører, at Skanderborg Kommune flere gange har sagt nej til ønsker om at bygge i Gram Skov. Muligheden eksisterer dog stadig i teorien. Derfor håber de to grundejerforeninger, at Skanderborg Kommune udarbejder et såkaldt kommuneplantillæg, hvor anvendelsen af arealet endegyldigt sikres til rekreative formål.

Det seneste ønske om at bygge i Gram Skov kommer fra ejendomsudviklingsselskabet Fabulas, der har købt det område, hvor skoven ligger.

Publiceret 07 February 2020 17:00