Stjærborgerne kæmper for at beholde udskolingen på Stjærskolen. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Stjærborgerne kæmper for at beholde udskolingen på Stjærskolen. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Debat:

Bevar Stjærskolens høje faglighed og stærke fællesskab

Ditte Falbe-Hansen, mor til to børn på Stjærskolen, Jeksenvej 14, Stjær

Debat Skanderborg Kommunes Undervisnings- og Børneudvalg har i arbejdet med ny skolestruktur formuleret en række Kvalitetsmarkører og Organiseringsprincipper, der handler om kommunens krav til fremtidens skoler.

For at sikre ’høj kvalitet’ og ’faglig bæredygtighed’ er der blandt andet krav om ’godt arbejdsmiljø’, ’kompetente medarbejdere’ og ’professionelle læringsfællesskaber’. Og det mener man ikke, at små skoler kan efterleve. Som mor til tre Stjær-børn, ved jeg, at det kan man på Stjærskolen.

For at få lærernes perspektiv på sagen, kontaktede jeg for nyligt to af udskolingens lærere, Mie Olesen og Trine Aslaug Hansen, og de bekræftede mig heri, da de fortalte, at de har ”en utroligt god arbejdsplads med en virkelig god og velfungerende udskoling”. Flueben ved ’godt arbejdsmiljø’!

’Kompetente medarbejdere’ har Stjærskolen også, hvilket ses af tal fra uddannelsesstatistik.dk, der måler en kompetencedækning (udtryk for, i hvilken grad lærerne er uddannet i de fag, de underviser i), der ligger et godt stykke over både kommune- og landsgennemsnittet.

Stjærskolens lærere er organiseret i fagteams, forbereder sig i kontorfællesskaber, og alle udskolingslærerne underviser så vidt muligt i både 7., 8. og 9. klasse hvert år. De har altså mange og tætte indbyrdes samarbejdsrelationer i det daglige arbejde. Disse ’professionelle læringsfællesskaber’, både inden for og på tværs af fag, samt det, at den enkelte lærer ofte fører klasser til eksamen (pga. det relativt lille antal lærere), sikrer en løbende faglig opdatering og udvikling. Skolen har desuden både læsevejleder, matematikvejleder, IT-vejleder, motorikvejleder, AKT-vejleder og læringsvejleder, hvilket giver lærerne gode muligheder for kompetent sparring med hensyn til faglige og trivselsmæssige udfordringer blandt eleverne.

At Stjærskolens karaktergennemsnit efter 9. klasse, ifølge de seneste tal fra uddannelsesstatistik.dk, ligger over både kommune- og landsgennemsnittet, understreger blot skolens høje faglighed og kvalitet.

For at sikre trivsel på kommunens skoler ønsker Undervisnings- og Børneudvalget skoler med ’et godt samarbejde med og inddragelse af forældre og lokalsamfund’, og hvor eleverne ’indgår i meningsfulde fællesskaber’. Mine børns dagligdag på Stjærskolen og samtalen med Mie og Trine fortæller mig, at det måske netop er i kraft af skolens størrelse, at der er et helt fantastisk fællesskab, samarbejde og mulighed for inddragelse. Der er et tæt forhold mellem lærere og elever og mellem lærere og forældre, blandt andet fordi lærerne ofte har flere søskende i en søskendeflok. Som forælder oplever jeg stor opmærksomhed og omsorg fra lærerne og en følelse af tryghed hos mine børn.

Fællesskab mellem eleverne på tværs af årgange opstår naturligt på Stjærskolen og styrkes af en venskabsmakker-ordning mellem ’de store’ og ’de små’, hvilket skaber kontakt, tryghed og gensidig læring. Min yngste søn, der går i 3. klasse, sagde for nyligt: ”Hvis jeg gik rundt på hele skolen og gav high-five, tror jeg, at alle ville give én igen.” Jeg synes, at det siger alt om en meget vigtig følelse af ’meningsfulde fællesskaber’. Og igen bekræfter tallene fra uddannelsesstatistik.dk, at trivslen på Stjærskolen ligger i top.

De ’meningsfulde fællesskaber’ er desuden én af årsagerne til, at Stjærskolen har gode erfaringer med at tage elever, der søger en lille, tryg ramme med gode muligheder for dialog og opmærksomhed, ind fra andre skoler og integrere dem – også i udskolingen.

Alt dette foregår på Stjærskolen hver eneste dag. Så hvorfor ikke lade Stjærskolen hjælpe kommunen med fremtidens udfordring med stigende elevtal og udvide til to spor i udskolingen?

Publiceret 29 January 2020 16:00