Borgerne gav ikke til mødet udtryk for, at de var imod planerne om en ny kirke.

Borgerne gav ikke til mødet udtryk for, at de var imod planerne om en ny kirke.

Har Skanderborg virkelig brug for endnu en kirke?

Omkring 110 Skanderborggensere var 14. januar mødt op til Borgermøde i Kirkecenter Højvangen om det kommende kirkebyggeri i Skanderborg Sogn

Højvangen Forud for Borgermødet om kirkebyggeriet har debatten bl.a. på Uge-Bladets Facebookside blomstret. For har Skanderborg virkelig brug for endnu en kirke? Der er f.eks. én, der skriver på Facebook: ”Tåbeligt at bygge endnu en kirke, for kirkerne står jo gabende tomme.” Men kirkerne i Skanderborg står ikke gabende tomme og Folkekirkemedlemstallet er stigende i sognet, hvor over 13.000 af de ca. 16.000 indbyggere er medlem af Folkekirken.

Ifølge menighedsrådsformand Nicklas Lauritzen udfylder byens nuværende kirker og kirkecentre langt fra det behov og ønsker, der er for aktiviteter i sognet.

”Jeg er klar over, at det kan lyde underligt, at der skal bygges en ny kirke, når man i medierne hører, at kirkerne står tomme. Men det gør de ikke hos os. Det kan vi se på tællinger af kirkens arrangementer og antal deltagere. Vi er et aktivt sogn og vores kirker og kirkecentre bliver flittigt brugt. Og så har vi en hel bydel, Højvangen, der ikke har en kirke. Så det giver god mening at bygge en kirke her med et fleksibelt kirkerum, der kan bruges til forskellige aktiviteter og være attraktiv for både unge og ældre,” forklarer Nicklas Lauritzen.

De ca. 110 fremmødte borgere til Borgermødet bød helt overordnet kirkebyggeriet velkomment og bidrog ved syv forskellige stande med gode idéer til alt fra udformning til bæredygtighed, fleksibilitet, brug af uderum og musik.

Rune Kier Nielsen var som en af de nærmeste naboer til det kommende kirkebyggeri mødt op til Borgermødet.

”Jeg vidste ikke, at der var så stort et behov for endnu en kirke i Skanderborg. Men det er der så, og jeg synes, at det er fedt, hvis den nye kirke kan blive et lokalt centrum, som alle – også børnefamilier – kan bruge. Selvfølgelig som kirke, men også til samvær, musik osv."

Også Helle Bang, der er kunstner og bor i Højvangen, glæder sig over, at der skal bygges kirke i nabolaget.

”Jeg bruger ikke kirkerne i Skanderborg by så meget, men jeg vil helt sikkert bruge en lokal kirke. Særligt, hvis det bliver en kirke, der kan bruges til både koncerter og samvær. Jeg er også kommet i en alder, hvor jeg overvejer, hvor jeg gerne vil begraves, og jeg føler ikke, at jeg hører til i bykirkerne."

CV

Publiceret 26 January 2020 10:00