I flere omgange er forskellige områder i Skanderborg Kommune blevet oversvømmet. Derfor skal der nu separatkloakeres, så spildevand ledes ud i ét rørsystem, mens regnvand får sit eget. Pressefoto

I flere omgange er forskellige områder i Skanderborg Kommune blevet oversvømmet. Derfor skal der nu separatkloakeres, så spildevand ledes ud i ét rørsystem, mens regnvand får sit eget. Pressefoto

Bliver dyrere at komme af med spildevandet

Investeringer er påkrævet af hensyn til miljøet

spildevand Flere steder i Skanderborg Kommune er der flaskehalsproblemer i kloakrørene. Mere regn- og spildevand kræver en investering i det nuværende ledningssystem, og det er årsagen til, at det nu bliver dyrere at komme af med sit spildevand. Problemet kræver en fælles indsats af Skanderborg Forsyning og Skanderborg kommune.

I flere omgange er forskellige områder i Skanderborg Kommune blevet oversvømmet. Derfor lavede Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning for år tilbage en klimatilpasningsplan, som i vid udstrækning allerede er ført ud i livet. Men det er ikke nok at udvide kapaciteten i én del af systemet, for så flytter man blot et potentielt overløb af kloakken fra et sted til et andet.

Derfor er turen nu kommet til næste etape af separatkloakeringen. Mange steder er det stadig sådan, at regn- og spildevand ledes ned i samme kloak. Ved pludselige skybrud betyder det, at kloakken kan løbe over, så opspædet spildevand løber direkte i naturen.

Dette kan i højere grad undgås ved separatkloakering, til glæde for natur og miljø. Ved separatkloakering ledes spildevand ud i ét rørsystem, mens regnvand får sit eget. Det koster penge, og dette er én af årsagerne til takststigningen på spildevand.

Vækst i kommunen koster

En anden årsag til takststigningen er, at Skanderborg Kommune vokser. Beregninger viser, at man forventer, at kommunens indbyggertal er vokset med 18,2 procent om 16 år. Særligt kommer der mere bebyggelse og flere mennesker i de bynære områder. Derfor går en del af pengene fra takststigningen også til at udvide kapaciteten af rørene i byområderne. Og endelig skal en sidste del af pengene fra takstforhøjelsen gå til at udvide rense-kapaciteten på spildevandsanlæg.

Takststigningen blev godkendt af byrådet 18. december og trådte i kraft 1. januar. Den variable takst på spildevand er steget med 5 kr. fra 38,13 kr. pr. m3 til 43,13 kr. pr. m3. Desuden er husstandenes tømningsordning steget med på 50 kr. om året.

gs

Publiceret 24 January 2020 08:00