Birgitte Majgaard.

Birgitte Majgaard.

K: Ro og tryghed om børnenes skoleliv

I disse dage arbejder undervisnings- og børneudvalget på højtryk med omstruktureringen af skoleområdet.

Birgitte Majgaard, konservativ i Skanderborg Kommune og Thomas Cordtz, konservativt byrådsmedlem, Lyngvej 14, 8680 Ry

debat I disse dage arbejder undervisnings- og børneudvalget på højtryk med omstruktureringen af skoleområdet. Et arbejde, der udspringer af seneste budgetaftale, og som allerede har affødt borgermøder, underskriftindsamlinger, protester, bekymringer og bange anelser mange steder. Bange anelser, om hvorvidt man kan risikere at miste f.eks. sin udskoling, stå over for en lukning eller på anden vis få forringet det skoletilbud, der er livsvigtig for vores landsbyer.

Thomas Cordtz.

Thomas Cordtz.

I forbindelse med udvalgets arbejde, hvor vi er så heldige fra konservativt hold at være repræsenteret, har vi ikke kunnet undgå at bemærke de mange forslag og prøveballoner, der sendes ud fra en håndfuld partier - bl.a. via debatindlæg i den lokale presse. Mange af forslagene er helt sikkert velmenende, men fælles for dem alle er, at de ikke - end ikke tilnærmelsesvist - løser de udfordringer, vi står overfor.

Til gengæld skaber forslagene en masse ængstelse og usikkerhed i alle ender af kommunen, når borgerne kan læse det ene forslag efter det andet, der - såfremt de gennemføres - vil gribe afgørende ind i børnenes og de ansattes hverdag. For hvad er op og ned? Skal børnene fremover gå i udskoling et andet sted? Skal skoledistrikter ændres? Skal ens barn skifte lærere? Skal de ansatte sige farvel til deres faste arbejdsplads og i stedet være nomadelærere, der underviser på flere skoler? Ingen ved det endnu, og der er ikke taget stilling til noget.

Vi er ikke imod ændringer af vores skoler i Det Konservative Folkeparti, men de skal være til det bedre. Vi går til arbejdet med ønsket om at sikre alle børn en god skolegang på bedst mulige måde. Vigtigst for os er familiernes og de ansattes tryghed og allervigtigst, at vi sikrer børnene et godt og langt skoleliv, hvor de har tid, overskud, lyst til og glæde ved at lære. Det kræver ro og tryghed for dem og deres forældre, og det får de ikke så længe, forslag og prøveballoner fyger dem om ørerne i pressen.

Så herfra en opfordring: Lad os diskutere de gode ideer i udvalget og på de planlagte møder med kontraktholdere, personale og fagfolk. Lad os også undervejs med kyshånd tage imod alle de input, vi kan fra børn og forældre, borgerforeninger, bestyrelser, personale mm. og ad den vej nå frem til en eller flere realiserbare løsninger, som kan præsenteres og diskuteres åbent med alle de implicerede parter, inden vi beslutter noget. Men husk, at det er familiernes hverdag og tryghed, vi er inde at pille ved. Så indstil idé-genereringen i pressen. Den gavner ingen.

Publiceret 22 January 2020 14:30