Danmarks kærligste festival, bliver Sølund Musik-Festival ofte kaldt. Det var imidlertid ikke særlig kærligt af politikerne at fjerne støtten til festivalen i budgettet for de kommende år. Nu er der dog fundet en kattelem. Arkivfoto

Danmarks kærligste festival, bliver Sølund Musik-Festival ofte kaldt. Det var imidlertid ikke særlig kærligt af politikerne at fjerne støtten til festivalen i budgettet for de kommende år. Nu er der dog fundet en kattelem. Arkivfoto

Kærlige kroner kan være på vej til Sølund Festival

Politikerne glemte Sølund Musik-Festival, da de forhandlede om budgettet. Nu er der måske alligevel penge til at støtte festivalen

Af
Grethe Bo Madsen

Sølund Selvom Sølund Musik-festival de seneste tre år har modtaget støtte på 150.000 kr. årligt fra Skanderborgs 'Branding-pulje', blev der ikke plads til Nord-Europas største musikfestival for udviklingshæmmede, da budgettet for 2020 og de kommende tre år blev forhandlet på plads af byrådet i oktober sidste år.

Derfor har festivalledelsen nu i forbindelse med evalueringen af festivalen for perioden 2017-2019 forhørt sig hos kommunen, om der mon alligevel ikke kunne falde en skilling af til det helt specielle kulturelle fyrtårn i Danmark, som Sølund Musik-festival udgør.

Festivalen har blandt andet brugt støtten fra Skanderborg Kommune til Tov'li tirsdag, der byder på et omvendt integration med De små synger og De grå synger, hvor kommunens yngste og ældste inviteres med til fest samt andre aktiviteter, som for eksemepl DM i luftguitar, der alle har til hensigt at fremme mødet mellem handicappede og ikke-handicappede.

Pengene er også brugt til Music Unites Europe, et internationalt musikseminar for udviklingshæmmede artister. I forbindelse med musikseminariet blev der i 2019 startet et flerårigt internationalt forskningsprojekt op med fokus på internationalt samarbejde, netværk og videndeling omkring udviklingshæmmede artister.

Uden støtte fra kommunen er der risko for, at aktiviteterne ikke kan videreføres. Men nu ser det ud til, at direktionen har fundet en kattelem til festivalen.

Byrådet har nemlig sat 450.000 kr. årligt til Skanderborg Håndbold i årene 2019-2021, og nogle af de penge kan måske komme Sølund Musik-festival til gode, fordi udmøntningen af budgetmidlerne til Skanderborg Håndbold følger håndboldsæsonen, og ikke det kommunale budgetår.

Derfor kan der måske alligevel blive plads til at støtte festivalen med 110.000 kr. årligt i 2020 og 2021, fremgår det af et referat fra direktionens møde i sidste uge. Direktionen vil nu sende forslaget om at støtte Sølund Musik-Festival videre til økonomiudvalget.

Publiceret 22 January 2020 11:00