"Ordblindhed og talblindhed bør i 2020 ikke være et uoverstigeligt problem for den enkelte," mener Søren Erik Pedersen (V). Arkivfoto

Øget fokus på ordblindhed

Af
Af Søren Erik Pedersen

Venstre

næstformand i Undervisning og Børneudvalget

debat Det falder vældig godt i tråd med det aftryk Venstre har sat i regi af undervisning og børneudvalget. Her har vi fået dagsordensat emnet allerede forrige år og med flere opfølgninger på indsatsen omkring på skolerne – og senest følger vi op på en forældreoplevelse på området.

At vi i byrådet kan være fælles om indsatsen og være med til at holde presset for at få opdaget og sat ind i tide for hjælpe den unge, er utroligt vigtigt.

Vi har set at der allerede nu lægges mange kræfter i denne indsats rundt omkring på skolerne og her går indsatserne ud på:

- at give den unge nogle redskaber til at få en god skolegang.

- at give den unge den rette vejledning til at få fornøjelse og gavn af redskaberne.

- at sikre at ordblindheden ikke kolliderer med selvværdet hos den unge.

- at sikre at den unge får samme chancer og muligheder, som alle andre.

Undervisning og børneudvalget har sat retningen og er glade for at få en samlet opbakning til at indsatsen mod ordblindhed i Skanderborg Kommunes skoler prioriteres højt.

Ordblindhed eller talblindhed bør i 2020 ikke være et uoverstigeligt problem for den enkelte.

Publiceret 16 January 2020 13:30