Anders R. Laugesen og resten af Socialudvalget fik ros for at have fundet penge til pårørendevejlederstillingen.

Anders R. Laugesen og resten af Socialudvalget fik ros for at have fundet penge til pårørendevejlederstillingen.

Pårørendevejlederstilling er endelig blåstemplet

Pengene er fundet i to andre tilbud

Af
Claus Sonne

Der lød et ramaskrig, at den kommunale pårørendevejleder, som et led i de kommunale spareplaner, var sparet væk, når 2019 blev til 2020. Derfor bad Byrådet Socialudvalget om at finde penge til vejlederen i de allerede eksisterende midler. Og det er lykkedes

Pengene til pårørendevejleder kommer via en omprioritering af de såkaldte værdighedsmidler, der blandt andet var afsat til aktiviteten 'Kultur og natur på recept', et tilbud for ældre borgere med handicap og psykisk sårbarhed. Dette tilbud skulle oprindeligt køre i fire år, men nu får projektet et prøveår til at vise sin duelighed. Desuden findes der penge fra en pulje, der skal bruges til læger på plejecentre. Her forventet kommunen at få et statstilskud, der kan 'spises af'.

"Det giver god mening at gøre 'Kultur og natur på recept' til et etårigt forsøg i stedet for permanent ordning, fordi vi ikke ved, hvad indsatsen skal være," sagde Socialudvalgsformand Anders Rosenstand Laugesen på byrådsmødet lige inden jul, hvor beslutningen blev taget.

Den beslutning var Mira Issa Bloch (AL) bestemt ikke enig i.

"Det her kan Alternativet på ingen måde være med til. Nu er der ikke penge til 'Kultur og natur på recept' i alle fire år, men kun et år. Hvorfor skulle projektet slagtes uden grund," spurgte Mira Issa Bloch.

Publiceret 25 December 2019 11:30