Onsdag var der på Fælleden demonstration mod udrulningen af 5G-teknologien.

Onsdag var der på Fælleden demonstration mod udrulningen af 5G-teknologien.

Byrådets spørgetid misbrugt til propaganda

5G-aktivister kuppede sig til taletid ved byrådsmøde

Af
Claus Sonne

Udrulningen af 5G, den nyeste generation af mobilnetværk, kom i fokus ved byrådsmødet 18. december.

En gruppe aktivister, der protesterer mod udrulningen af 5G ud fra en sundhedsmæssig bekymring, havde taget opstilling i forhallen på Fælleden og tog imod byrødderne med bannere og flyers. Og gruppen havde også indsendt en længere række af spørgsmål til byrådet, som blev besvaret i byrådets spørgetid, der indleder ethvert byrådsmøde.

Så langt, så godt, men herefter hoppede kæden af.

I stedet for at få svar på de stillede spørgsmål, hvilket sådan set er hele ideen med spørgetiden, tog en repræsentant for gruppen, Diane Vincentz fra Tånning, ordet og leverede en længere svada, der bedst kan betegnes som propaganda beregnet på at stoppe den af Folketinget vedtagne udrulning af 5G.

Summa summarum: Byrådet trænger til regler for, hvad spørgetiden må bruges til...

Og uanset, om der kan stilles spørgsmålstegn ved sikkerheden ved 5G eller ej, så hørte denne 'optræden' på ingen måde hjemme i byrådssalen.

Så blev det tid til, at borgmester Frands Fischer (S) kunne svare på de i alt 14 spørgsmål, der var stillet af Diane Vincentz, Karsten Munk, Kim Vestergaard, Preben Boel Sørensen og Michael Vincentz.

Naivt eller statement?

Det vides ikke, om de stillede spørgsmål var bevidst naive eller var ment som et statement i sagens tjeneste. Men byrådet blev blandt andet bedt om at svare på, om 'implementeringen af 5G er en politisk beslutning i Skanderborg Kommune og således en del af Byrådets politikkontrol'. Og med mindre, at politikerne i Skanderborg Kommune har planer om at forlade resten af Kongeriget og springe ud som selvstændig nation, så kan kommunen ikke omgå en Folketings-beslutning.

Konklusionen efter at have hørt byrådets svar på de 14 spørgsmål er, at Skanderborg Kommune ikke har taget noget form for tilløb i retning af udrulningen af 5G. Der er således heller ikke, som der blev spurgt om, en sammenhæng mellem 5G-teknologien og fældningen af træer rundt om i kommunen.

Summa summarum: Byrådet trænger til regler for, hvad spørgetiden må bruges til...

Publiceret 22 December 2019 11:30