Gennem adskillige år har naboerne klaget over støjen fra Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej i Skovby. Nu har Skanderborg Kommune udstedt et påbud til fabrikken. Foto: Sonne

Gennem adskillige år har naboerne klaget over støjen fra Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej i Skovby. Nu har Skanderborg Kommune udstedt et påbud til fabrikken. Foto: Sonne

Påbud til møbelfabrik - der nu overvejer næste træk

Skovby Møbler overvejer at påklage påbud i langvarig støjsag

Af
Claus Sonne

Skovby Et nyt kapitel er skrevet i 'den uendelige historie' om støjklagerne fra naboerne til Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej. Skanderborg Kommunen har nemlig udstedt et såkaldt påbud til fabrikken. Virksomheden skal derfor undersøge mulighederne for at reducere støjudbredelsen.

Påbuddet indeholder i alt tre punkter, hvor de to handler om at nedbringer støjniveauet på to af de beregningspunkter, der indgår i de målinger, Skanderborg Kommune har fået foretaget. Det sidste punkt handler om at fjerne 'en tydeligt hørbare tone på 200 Hz, der kan måles ved beregningspunkt 10'.

Virksomhed overvejer

Hos Skovby Møbler tygger man på, hvordan man vil forholde sig til påbuddet. Det fortæller direktør Preben Rasmussen til UgeBladet.

Det har vi gentagne gange gjort kommunen opmærksom på, men uden at dette åbenbart har gjort noget større indtryk på kommunen

"Vi havde skriftligt tilbudt kommunen frivilligt at udføre den største del af den undersøgelse, kommunen nu har påbudt os at gennemføre. Vi vil snarest tage stilling til om det forhold, at de påbyder os at undersøge lidt mere, end vi har tilbudt at gøre frivilligt, medfører at vi påklager påbuddet. Overordnet betragtet efterlever virksomheden gældende vilkår," lyder det fra Preben Rasmussen.

I har en række udfordringer i forhold til de eksisterende naboerne. Hvad tænker Skovby Møbler om planerne om at opføre nye huse lige over for jer? Og om, at Skanderborg Kommune vægrer sig ved at trække disse huse længere væk fra Præstbrovej?

"De støjudfordringer, vi har, skyldes, at kommunen i gennem årene har tilladt opførelse af boliger tæt på vores virksomhed, der lå der, før boligerne kom. Det siger derfor næste sig selv, at vi synes, det er en usædvanlig dårlig idé at tillade flere boliger til den eneste side i forhold til vores virksomhed, hvor der indtil nu ikke er etableret boliger."

"Det har vi gentagne gange gjort kommunen opmærksom på, men uden at dette åbenbart har gjort noget større indtryk på kommunen, der på den vis gør det unødigt vanskeligt for os at drive virksomhed i Skanderborg Kommune," konstaterer Preben Rasmussen.

Publiceret 18 December 2019 13:00