Et af kritikpunkterne går på, at klubberne ikke er blevet hørt om deres holdning til talentklasser. og heller ikke har haft mulighed for at komme med input. Arkivfoto: Per Bille

Et af kritikpunkterne går på, at klubberne ikke er blevet hørt om deres holdning til talentklasser. og heller ikke har haft mulighed for at komme med input. Arkivfoto: Per Bille

Talentklasser i modvind:

"Man har glemt at tage idrætten i ed"

Talentklasser på Niels Ebbesen Skolen er kommet i modvind. Kritikerne mener, beslutningen er forhastet

Af
Grethe Bo Madsen

talent Beslutningen om oprettelse af talentklasser på 7. og 8. årgang på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg for særligt dygtige unge indenfor håndbold og fodbold i Skanderborg Kommune er kommet i modvind ude i klubberne.

En af dem, der er stærkt kritisk overfor forslaget i den form, Undervisnings- og Børneudvalget indstillede på sit møde 5. december er John Haarup Laursen, formand for håndboldafdelingen i Stjær Boldklub, og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Ideen om talentklasser er for så vidt ok, men det er ikke tænkt ordentlig igennem. Idrætten er ikke taget i ed

John Haarup Laursen

Han har dybe panderynker over et notat udarbejdet af administrationen i foråret om netop talentklasserne, hvoraf det fremgår, at et af formålene er at "udnytte kommunens potentiale med to stærke eliteidrætsklubber".

"Når jeg forholder mig logisk til det, så kan det jo kun være FC Skanderborg og Skanderborg Håndbold, der tænkes på her. Og så kan jeg kun se det som et forsøg på at fiske talenterne ud af deres moderklubber for at styrke FC Skanderborg og Skanderborg Håndbold," siger han.

Men det er ikke kun den tilsyneladende favorisering af de to klubber, der er faldet John Haarup Laursen for brystet.

"Ideen om talentklasser er for så vidt ok, men det er ikke tænkt ordentlig igennem. Idrætten er ikke taget i ed, idrætsforeningerne er end ikke blevet hørt om deres holdning og det er idrætsrådet heller ikke," konstaterer han.

"Desuden mener jeg, det er en fejl kun at starte ud med håndbold og fodbold, og at man ikke har Team Danmark og specialforbundene tænkt ind i projektet. Barren er simpelthen sat for lavt," mener han.

Idrætsrådet kritisk

Heller ikke Idrætsrådet er begejstret for beslutningsprocessen omkring talentklasserne.

"Vi synes som udgangspunkt. at ideen med talentklasser er god, men vi er utilfredse med processen. Beslutningen er simpelthen forhastet og der har været alt for få involveret. Man har haft en formodning om, at alle var med på den ide, men det er de ikke, når de ikke er blevet hørt," konstaterer Karsten Aagaard, formand for Idrætsrådet.

"Vi synes, det er vigtigt, at vi får en drøftelse af, hvad vi vil med eliteidræt i den her kommune, og i den diskussion skal der være plads til, at også klubberne bliver hørt og kan komme med deres syn på projektet," siger han og understreger, at det er farligt at trække sådan nogle initiativer ned over klubberne, når de ikke har fået lov at komme med input.

Forhastet beslutning

"Det er altid godt med en åben proces, det er med til at give ejerskab. Og vi vil i Idrætsrådet gerne sikre os, at den brede mening kommer til orde."

Karsten Aagaard undrer sig over, man allerede nu foreslår, at talentklasserne kan være klar til august, når der i forbindelse med budgetforliget blev sat et år af til at finde den rigtige form.

"Der skal meget mere tid til at lave et gennemarbejdet projekt for talentklasserne. Det er vigtigt at tænke langsigtet og få tegnet den lange bane op. Der er alt for meget, der ikke er blevet undersøgt ordentligt. Hvad tænker klubberne, hvad tænker specialforbundene og hvilke erfaringer har andre kommuner gjort sig med talentklasser? Alt det er vigtigt at få undersøgt," påpeger han.

Publiceret 17 December 2019 11:00