Skal, skal-ikke: Tag af kassen og spar 11-14 mio. på børnehave - eller hold aftalen

Byrødderne skal træffe en principbeslutning om børnehave i Hørning

Af
Claus Sonne

Efter planen skal der bygges en ny børnehave i Hørning i 2024, men vælger man at bygge den i 2022, samtidig med at der opføres en ny skole, kan kommunen spare 11-14 mio. kroner pga. stordriftsfordele. Spørgsmålet er nu, hvad byrødderne siger.

"Børnehaven i Hørning er et såkaldt OPP-projekt, hvor vi skal deponere penge til byggeriet. Det kræver, vi tager af kassen, hvilket der ifølge økonomidirektøren er plads til. Men det kræver også, at vi i byrådet fraviger det, vi besluttede i forbindelse med budgettet, nemlig at vi ikke ville tage af kassen," forklarer borgmester Frands Fischer.

Jeg synes, det her går meget hurtigt. Og i Venstre er vi ikke tilbøjelige til at sige ja til uden videre at tage penge fra kassen

Emnet blev drøftet på det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor der umiddelbart blev lagt op til, at byrådet på sit møde onsdag skal træffe en afgørelse. Men står det til Anders Rosenstand Laugesen (V), medlem af Økonomiudvalget, skal farten sættes ned.

"Jeg synes, det her går meget hurtigt. Og i Venstre er vi ikke tilbøjelige til at sige ja til uden videre at tage penge fra kassen. Derfor anbefaler Venstre, at sagen sendes tilbage til Undervisnings- og Børneudvalget," siger Anders Rosenstand Laugesen og tilføjer:

"Efter min overbevisning er det meget uheldigt og besynderligt, at vi så kort tid efter en aftale om budgettet skal snakke om de samme ting, som vi snakkede om i forbindelse med budgetforhandlingerne."

I forhold til den kommende børnehave i Hørning har Venstre peget på en løsning, der ikke indebærer, at der tages penge fra den i øjeblikket hårdt trængte kommunekasse.

"Hvis vi lader et lidt mindre antal børn end planlagt rykke fra Bakkeskolen og til den nye skole i Hørning, så bliver der plads på denne til en børnehave. Efter planen skal vi jo alligevel senere i gang med anden etape af den nye skole, og så kan vi bygge ekstra her med penge, der er langt ind i budgettet," siger Anders Rosenstand Laugesen.

Ekstraordinært møde

Det er i skrivende stund uvist, om børnehaven i Hørning kommer til debat på onsdagens byrådsmøde. Mandag kl. 17 mødes forligsforhandlerne nemlig til et ekstraordinært møde på Fælleden for at diskutere sagen.

"Jeg synes, det er problematisk, at vi på denne måde genåbner budgettet. Der er jo også andre punkter, hvor man kan pege på andre løsninger end de, der er vedtaget i forbindelse med budgettet. Eksempelvis er vi i Venstre ikke imponerede over sagen om flytningen af Columbusskolen, selv om vi i Venstre anerkender vores del af ansvaret," siger Anders Rosenstand Laugesen.

Publiceret 16 December 2019 10:00