Casper på 19 år og Bibi i samtale i 'hyggestuen' på 1. salen i Medborgerhuset. Pressefoto

Casper på 19 år og Bibi i samtale i 'hyggestuen' på 1. salen i Medborgerhuset. Pressefoto

20 selvhjælpsgrupper og 36 frivillige i Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg giver hjælp til selvhjælp

Af
Anette Bonde

Når livet napper i én, er det godt at ha' en ven. Og gerne flere, måske oven i købet nogle, der selv har prøvet det, der gør ondt. I Selvhjælp Skanderborg er der 36 frivillige og 20 grupper med forskellige temaer.

Meningen med Selvhjælp Skanderborg er ifølge foreningens egen beskrivelse, at der tilbydes en hjælp, som det etablerede system ikke kan give. Desuden at deltagerne oplever, at de er ligeværdige, og at de kan spejle sig i hinanden, modtage og give støtte og omsorg til hinanden, og de finder ud af, at de ikke er alene medderes problem.

Støtte og fællesskab

Formand Bibi Kasten mener, at der i dag mere end nogensinde er brug for sådanne grupper.

"Vores samfund i dag er præget af, at alle har travlt, og familier bor nogle gange langt fra hinanden. Derfor kan man ikke altid hente den støtte, man har brug for, i familien. Nogle oplever også, at de har været i en trængt situation gennem længere tid, og familien kan ikke blive ved med at stille op. Det kan være svært i dag at få den støtte og opmærksomhed, der er brug for, når folk kommer til et vanskeligt sted i deres liv."

Hun peger på, at selvhjælpsgrupperne netop kan støtte og give et fællesskab, så at man ad den vej kan få hjælp til at komme videre i livet.

Selvhjælp Skanderborg blev stiftet i 2010. Den drives uden kommunal støtte men med §18-midler og PUF-midler (begge ydes til frivilligt socialt arbejde, red.). Ind imellem er man også heldige at få ja til legat-ansøgninger. Alle på nær sekretæren arbejder gratis. Det er gratis at deltage.

Bibi Kasten har mange eksempler på selvhjælpsgruppernes betydning. Flere af dem fortsætter da også efter at det faste forløbet med frivillige er slut.

"Og det er lige, hvad vi gerne vil."

Forskellige grupper

Grupperne opstår og nedlægges efter det behov, der aktuelt er. I øjeblikket kører følgende grupper:

Voksne med ADHD/ADD og autisme. Denne gruppe kører videre ud fra de erfaringer, som Selvhjælp Skanderborg tidligere har høstet i et forsøgsprojekt. Selvhjælp Skanderborg har endvidere oprettet en åben gruppe for tidligere deltagere, der mødes hver 14. dag.

I gruppen Voksne med kræft er deltagerne på forskellige stadier og tidspunkter i deres kræftforløb.

Gruppen af Voksne med depression, angst og svigt har forskellige udfordringer, men fælles for deltagerne er, at de alle er diagnostiseret og medicineret mod depression.

Voksne med kroniske smerter. Her oplever deltagerne, at det bliver nemmere at acceptere smerterne, når de ved, at de kan komme af med det svære i gruppen.

Pårørende til demens, sen-hjerneskadede og alvorligt syge. Her får de pårørende et pusterum fra den belastning, det er at være pårørende, og deltagerne deler erfaringer og bekymringer.

Ny café

I april 2019 åbnede Selvhjælp skanderborg en Cafe for patienter, der selv er ramt af hjerneskade.

I netværksgruppen 'Mal dig glad' samles fysisk og psykisk handicappede i et kreativt værksted. Det kan gavne på flere måder, både fysisk og mentalt.

I sorggrupperne for børn, unge og voksne mødes deltagerne med andre jævnaldrende, som har mistet og som ved hvordan det føles at stå med en stor sorg. Forældre til børn i sorg kører sideløbende med børn- og unge sorggrupperne.

Andre grupper for børn er trivselsgrupper, en gruppe for børn med ADHD i personlig udvikling og social træning og en gruppe for skilsmissebørn.

Unge kan møde i trivselsgruppe, hvis de af forskellige grunde har ondt i livet. Der er desuden grupper for unge af forældre med alkoholmisbrug, der er Unge Netværket med temaer om selvfølelse, venskaber, sårbarhed, ensomhed med mere.

Børn og unge i familiepleje kan mødes og opleve et fællesskab med andre med samme erfaringer. Endelig er der en gruppe for børn til alvorligt syge forældre.

Publiceret 15 December 2019 11:30