I første omgang bliver der tale om et skoletilbud for talenter indenfor fodbold og håndbold, men på sigt kan andre sportsgrene også komme i betragtning. Arkivfoto: Per Bille

I første omgang bliver der tale om et skoletilbud for talenter indenfor fodbold og håndbold, men på sigt kan andre sportsgrene også komme i betragtning. Arkivfoto: Per Bille

Talentklasser på vej til Skanderborg

Som en udløber af årets budgetforlig er det besluttet at oprette talentklasser på Niels Ebbesen Skolen

Af
Grethe Bo Madsen

talent Skanderborg er godt på vej til at få talentklasser på Niels Ebbesen Skolen. Skoletilbuddet, der skal hedde Skanderborg Talent, er et tilbud for talenter indenfor håndbold og fodbold, og vil kunne gå i luften allerede fra det kommende skoleår.

"I udvalget anbefaler vi etableringen af talentklasserne. I første omgang skal der etableres et spor på 7. og 8. klassetrin for at få erfaringer, men vi forestiller os selvfølgelig, at de elever, der begynder i 7. eller 8. klasse i talentklassen, fortsætter i 9. klasse, når de når dertil," oplyser Undervisnings- og Børneudvalgets formand, Trine Frengler.

Forslaget er stillet efter henvendelse fra unge i Skanderborg Kommune, der går i lignende talentklasser i andre kommuner. På sigt kan også andre idrætsgrene tænkes ind i tilbuddet.

"Vi vil prøve at få idrætssamvirket involveret i et samarbejde omkring talentklasserne, og samtidig har vi bedt direktionen om at gå i doalog med idrætsforeningerne i kommunen, for at høre, hvordan de ser mulighederne for at tænke det ind," oplyser udvalgsformanden, der understreger, at talentklasserne på ingen måde handler om at snuppe talenterne fra klubberne, men i stedet om at give et skoletilbud til nogle særlige sportstalenter, så de både kan passe deres skole og også få trænet.

Publiceret 12 December 2019 08:00