Betina Overmark Schacht (th) har klaget til Ankestyrelsen over Skanderborg Kommunes planer om at flytte Columbusskolen. Hun håber, klagen vil få medhold, og at der dermed vil blive sat en stopper få flytteplanerne. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Betina Overmark Schacht (th) har klaget til Ankestyrelsen over Skanderborg Kommunes planer om at flytte Columbusskolen. Hun håber, klagen vil få medhold, og at der dermed vil blive sat en stopper få flytteplanerne. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Columbusskolen:

Blandede følelser over udmeldingen om Mallinggaard

Forældrene forholder sig kritisk til Mallinggaard-scenariet

Af
Grethe Bo Madsen

Skovby Forældrene til eleverne på Columbusskolen har siden oktober, hvor skolen blev en brik i budgetforhandlingerne, været på barrikaderne og kæmpet for at få byrødderne til at omgøre deres beslutning.

Jeg er rystet over, at de har lagt en ny plan, som overhovedet ikke gavner børnene på nogen som helst måde. De påstår, at de er lydhøre, men vi råber og skriger nærmest, hvad det vil få af konsekvenser, og de hører os slet ikke.

Betina Overmark Schacht

En af dem, der frygter en flytning af skolen, er Betina Overmark Schacht fra Låsby, hvis søn er elev på Columbusskolen. Hun er ikke begejstret for Undervisnings- og Børneudvalgets planer.

"Jeg er rystet over, at de har lagt en ny plan, som overhovedet ikke gavner børnene på nogen som helst måde. De påstår, at de er lydhøre, men vi råber og skriger nærmest, hvad det vil få af konsekvenser, og de hører os slet ikke. De bruger vores børn som gidsler i et politisk magtspil, og de prøver at bilde os ind, at det er en super god idé," siger hun til UgeBladet og fortæller, at hun nu har indsendt en klage til Ankestyrelsen og håber på at få medhold, så flytteplanerne kan blive stoppet.

Det vigtigste er børnene

Også Karina Stormfeldt fra Tebstrup er betænkelig ved flytteplanerne.

For hende er det vigtigste dog, at der tænkes konstruktivt, og at der under alle omstændigheder tages højde for elevernes særlige behov, sådan som Columbusskolen gør det i dag.

"Jeg er forælder til to drenge med en sjælden sygdom og deraf dokumenteret hjerneskade. Det vigtigste for mig er, at man tager deres behov for afskærmning seriøst, tænker over lokalernes indretning, sørger for særskilte hjerne-pauserum, og at lærerteamet og ledelsen flytter med. Og så håber jeg virkelig, at man har tænkt konsekvensen af skiftet ind på den lange bane. De mindste ændringer i mine børns og de andre elevers liv har store konsekvenser," understreger hun og uddyber:

"Umiddelbart ligger Mallinggaard isoleret, hvilket for mig er vigtigt. At placere børnene på en skole som for eksempel Niels Ebbesen Skolen vil få fatale konsekvenser. Kommunen er vel interesseret i at børnene bliver ressourcer for dem selv og samfundet. Det er vigtigt at tænke langsigtet," siger hun.

Publiceret 09 December 2019 10:00