Undervisnings- og Børneudvalget har bedt administrationen om at regne på den samlede økonomi ved en flytning af Columbusskolen til Mallinggard og Center Skovby til Niels Ebbesen Skolen. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Undervisnings- og Børneudvalget har bedt administrationen om at regne på den samlede økonomi ved en flytning af Columbusskolen til Mallinggard og Center Skovby til Niels Ebbesen Skolen. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Mallinggaard kan blive den nye ramme om specialskoletilbud

Undervisnings- og Børneudvalget har bedt administrationen om at undersøge alle økonomiske aspekter ved en flytning af Columbusskolen og Center Skovby til Mallinggaard og Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg

Skovby/Skanderborg Som det ser ud lige nu, er Mallinggaard og Niels Ebbesen Skolen det mest sandsynlige scenarie som nye rammer om Columbusskolen og Center Skovby.

Det kom frem efter Undervisnings- og Børneudvalgets møde torsdag i sidste uge.

Her besluttede udvalget at bede administrationen om at undersøge muligheden for, at Columbusskolen flytter til Mallinggaard, og at SFO’en på Mallinggaard flytter til Niels Ebbesen Skolen.

Det skal samtidig undersøges, om Center Skovby kan flytte med og være på Niels Ebbesen Skolen, så de to specialskoletilbud får samme nære tilknytning til Niels Ebbesen Skolen, som de i dag har til Skovby Skolen.

Ikke en endelig beslutning

"Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har truffet en endelig beslutning. Vi har bedt administrationen om at undersøge muligheden. Når vi går ud og fortæller om det nu, så er det fordi, vi har lovet personale og forældre, at vi vil sørge for en så god, inddragende og åben proces som overhovedet muligt, og derfor skal de selvfølgelig vide, hvad det er vi overvejelser, vi gør os," siger udvalgsformand Trine Frengler (S).

"Undersøgelsen skal indeholde alle de spørgsmål, vi har lovet forældrene på Columbusskolen, at vi ville finde svar på," forklarer hun.

"Hvad koster det at bygge Columbusskolen om til en børnehave, hvad koster det at bygge Mallinggaard om til en specialskole, hvad koster det at lave gode rammer for Center Skovby på Niels Ebbesen Skolen, og hvad koster det at oprette et godt SFO-tilbud på Niels Ebbesen Skolen? Alle de spørgsmål skal vi have svar på," understreger udvalgsformanden.

Beslutning til februar

"Vi har en formodning om, at det her er det bedst mulige scenarie, men det vi er nødt til at se beregninger på det, og bliver det for dyrt, så skal vi finde andre løsninger," konstaterer Trine Frengler.

Hun håber, udvalget får en tilbagemelding på undersøgelsen til udvalgsmødet i februar, så man kan komme nærmere på en beslutning.

"Vi har fået oplyst et kvadratmeter tal for Mallinggaard, og det er væsentligt højere end der, hvor Columbusskolen er i dag. Derfor har vi en klar formodning om, at både Columbusskolen og Center Skovby kan være på Mallinggaard," forklarer hun.

Niels Ebbesen Skolen har tidligere haft 770 elever, men det antal er faldet til 730 elever i dag og vil falde yderligere i de kommende år til 670 elever i 2028. Derfor har skolen ledig kapacitet til at rumme både Center Skovby og SFO'en fra Mallinggaard.

Åbenlys frustration

Trine Frengler var sammen med Undervisnings- og Børneudvalgets næstformand, Søren Erik Pedersen (V), tidligt fredag morgen rundt og fortælle de berørte parter om Mallinggaard-scenariet.

"Det er klart at frustrationen stadig er åbenlys i Skovby også i forhold til, at Center Skovby nu er kommet med i spil. De har en masse betragtninger, der går på, at hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre, hvad skal så tænkes med ind," siger Trine Frengler.

"Og det er netop det, vi skal have i fokus, når vi 11. december mødes med personale, bestyrelsesmedlemmer og forældre i dialoggruppen. De skal selvfølelig være med til at kvalificere, hvad det er, Mallinggaard skal kunne. Det er dem, der ved det bedst," Understreger hun.

Ender Mallinggaard med at være den løsning, politikerne peger på, vil SFO'en på Mallingaard allerede fra vinteren 2020 flytte ind i nye rammer på Niels Ebbesen Skolen. De nye rammer for Columbusskolen og Center Skovby kan åbne i sommeren 2021.

Kæmpe udfordring forude

Flytningen af Columbusskolen er kun første del af en stor omstrukturering på daginstitutions- og skoleområdet i Skanderborg Kommune. Den er nødvendig for at tackle den voldsomme vækst i antallet af småbørn og skolebørn, der er sket gennem de sidste par år, og som forventes at fortsætte.

På daginstitutionsområdet skal der over de næste 10 år findes plads til 1.000 flere 0-6-årige, og på skoleområdet omkring 2.000 flere elever over de næste 15 år. I dag er der godt 8.000 børn fordelt på 18 folkeskoler. I 2034 vil der være flere end 10.000 skolebørn. Det er en vækst på mere end 25 procent.

Da væksten er ujævnt fordelt, vil nogle skoledistrikter opleve en tilvækst af elever på mere end 50 procent, mens andre elever vil opleve, at elevtallet falder. derfor bliver den nuværende skolestruktur mere og mere skævvredet.

"Hvis vi ikke gør noget , så risikerer vi, at alt for mange penge bliver bundet op i mursten. Det er der ingen børn, der bliver dygtigere eller gladere af. Derfor er ambitionerne at udnytte den kapacitet, der allerede er, på en smartere møde," oplyser Trine Frengler.

Publiceret 09 December 2019 08:00