Columbusskolens elever fejrede for nylig rejsegilde for den den nye skolebygning, som eleverne regnede med ville være deres skole fremover. Nu er kommunen ved at undersøge, om Columbusskolen i stedet kan være på Mallinggård. Arkivfoto

Columbusskolens elever fejrede for nylig rejsegilde for den den nye skolebygning, som eleverne regnede med ville være deres skole fremover. Nu er kommunen ved at undersøge, om Columbusskolen i stedet kan være på Mallinggård. Arkivfoto

Columbusskolen kan ende på Mallinggaard

Undervisnings- og Børneudvalget har torsdag bedt administrationen undersøge mulighederne for at flytte Columbusskolen til Mallinggaard. Det skal samtidig undersøges om Center Skovby kan flytte med, så børnene her får samme tætte tilknytning til Niels Ebbesen Skolen, som de i dag har til Skovby Skolen

Skovby/Skanderborg Undervisnings- og Børneudvalget arbejder på at løse udfordringen med at finde passende rammer til børnene fra Columbusskolen og Center Skovby.

Torsdag aften bad udvalget administrationen om at afdække mulighederne for at skabe tidssvarende og egnede, pædagogiske rammer på Mallinggaard og Niels Ebbesen Skolen. Der skal desuden regnes på den samlede økonomi, der er forbundet med en eventuel flytning og renovering.

"Det er vigtigt at understrege, at bestillingen af undersøgelsen ikke er det samme, som at flytningen er endelig besluttet. Når vi alligevel går ud og fortæller om det, er det fordi, vi ønsker størst mulig åbenhed omkring det arbejde, vi nu sætter i gang. Lige nu er flytningen til Mallinggaard det mest sandsynlige scenarie, vi kan se i udvalget. Derfor skal de børn og voksne, som bliver berørt, selvfølgelig kende vores overvejelser. Vi fortsætter den dialog, vi har med forældre og medarbejdere, og hvis der findes bedre løsninger, som vi ikke har set, er vi selvfølgelig lydhøre," siger formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler (S) i en pressemeddelelse.

Mallinggaard kan være klar i sommeren 2021

Undersøgelsen af mulighederne forventes tidligst klar til udvalget i februar 2020. Hvis en flytning ender med at blive løsningen, vil det betyde, at Mallinggaard SFO flytter i nye rammer på Niels Ebbesen Skolen fra vinteren 2020. De nye rammer for Columbusskolen og Center Skovby kan åbne i sommeren 2021.

Der vil ikke være reduktioner i antallet af medarbejdere ved en eventuel flytning.

Alle forældre og medarbejdere på Columbusskolen, Center Skovby og Niels Ebbesen Skolen har i dag fået brev om igangsættelsen af analysen. En eventuel beslutning om flytning vil blive truffet i Byrådet senest i september 2020.

Del af en ny struktur på børne- og unge-området

Flytningen af Columbusskolen og Center Skovby til Skanderborg og flytningen af SFO'en til Niels Ebbesen Skolen er en del af et større arbejde med en ny struktur på hele børn og ungeområdet i Skanderborg Kommune.

Udfordringen er klar: Skanderborg Kommune får 1.000 flere 0-6 årige børn over de kommende 10 år, og omkring 2.000 skolebørn over de næste 15 år. I dag har Skanderborg Kommune godt 8.000 børn på 18 folkeskoler. I 2034 er tallet mere end 10.000 børn. Det svarer til en stigning på mere end 25 procent.

Stigningen fordeler sig ikke jævnt over vores skoledistrikter. I nogle skoledistrikter vil man opleve en stigning på mindst 50 pct., mens man i andre skoledistrikter vil opleve, at antallet af børn stagnerer eller falder en smule.

Det betyder, at den skolestruktur, der er i dag, med tiden bliver mere og mere skævvredet i forhold til virkeligheden.

"Hvis ikke Byrådet gør noget, risikerer vi, at alt for mange penge bliver bundet i mursten. Det er der ingen børn, der bliver dygtigere eller gladere af. Derfor er ambitionen at udnytte den kapacitet, der allerede er, på en smartere måde," siger Trine Frengler.

Publiceret 06 December 2019 13:30