Flere prøver skal nu tages ude ved forbrugerne for at holde øje med drikkevandskvaliteten. Pressefoto

Flere prøver skal nu tages ude ved forbrugerne for at holde øje med drikkevandskvaliteten. Pressefoto

Forbrugere hjælper med at tjekke vandkvaliteten

Skanderborg Forsyning har kunnet trække på sit kundepanel

Skanderborg Forsyning oprettede i 2018 et kundepanel, som nu består af næsten 400 forbrugere. Og de er nu med til at sikre fortsat god drikkevandskvalitet i Skanderborg.

I forbindelse med en ny bekendtgørelse for drikkevandskvalitet, er der blevet lavet ændringer i det hidtil benyttede kontrolprogram med større fokus på den gode vandkvalitet hos forbrugerne.

Derfor har Skanderborg Kommune bedt Skanderborg Forsyning om at finde 71 egnede prøvetagningssteder på ledningsnettet fordelt på forsyningens fem vandværker.

Forbrugere åbner dørene

Selve prøverne bliver taget fra udvalgte institutioner, virksomheder og private forbrugere. Normalt er det relativt enkelt at få taget prøverne fra institutionerne eller virksomhederne, mens det ofte kan være noget vanskeligere at gøre det hos forbrugerne.

Her har Skanderborg Forsynings kundepanel hjulpet, da man ved et besøg i deres bolig nemt og hurtigt har kunnet tage de nødvendige prøver.

"Mange private vandværker i Skanderborg Kommune har oplevet det som en stor udfordring, at det primære kontrolsted er flyttet til forbrugernes taphane. Det har Skanderborg Forsyning løst relativt let ved at trække på deres kundepanel," fortæller geolog i teknik og miljø Rikke Virring Sørensen i en pressemeddelelse fra Skanderborg Forsyning.

Det enkelte prøvetagningssted vil højst blive anvendt to gange i perioden.

Prøverne foretages i Skanderborg by, Gram, Herskind og Stilling. De frivillige forbrugere får tilsendt analyseresultaterne, når de er klar.

Der er også stor opbakning blandt forbrugerne i Skanderborg:

"Det er spændende at være med til at bidrage til en vigtig samfundsopgave om at sikre godt drikkevand, og hvis man som borger kan hjælpe til på det område, så er det jo bare fantastisk,", fortæller medlem af kundepanelet Annette Thomsen i pressemeddelelsen.

Mere om kundepanelet

Man kan læse mere om, hvad det betyder at være en del af kundepanelet og hvilke fordel, det giver, på www.skanderborgforsyning.dk.

Publiceret 18 November 2019 08:00