Med lidt held falder der en afgørelse i støjsagen mod Skovby Møbler i november. Arkivfoto

Med lidt held falder der en afgørelse i støjsagen mod Skovby Møbler i november. Arkivfoto

Støjsag i Skovby:

Ingen er glade

Det er påstand mod påstand i støjsagen mod Skovby Møbler

Af
Claus Sonne

Skovby Der har i nu næsten fem år kørt en støjsag mod Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej, og naboerne har i endnu længere tid klaget over flere forskellige former for støjgener. Men en afgørelse trækker ud.

Skanderborg Kommune sendte i september i år en varsling om et påbud til fabrikken i høring, men hverken fabrikken eller naboerne er tilfredse med den rapport, der fulgte med varslingen.

Fabrik undrer sig

Skovby Møbler undrer sig over, at sagen ikke er afsluttet.

"Der foreligger nu en støjmåling fra kommunens støjrådgiver, der viser, at der ikke er grundlag for at fastslå, at de gældende støjgrænser overskrides," skriver fabrikken i et høringssvar, hvoraf det også fremgår, at der ikke produceres med åbne døre og vinduer. Det har ellers både naboer og ansatte i Skanderborg Kommune konstateret er tilfældet.

Fra naboernes side er der et tydeligt ønske om, at Skanderborg Kommune træder i karakter i forhold til Skovby Møbler.

"Som vi har skrevet til jer (Skanderborg Kommune, red.) utallige gange, er det i boligområdet ikke så meget støjens styrke der er problemet, men dens udstrækning på grund af treholdsskift på hverdage og produktion om lørdagen, - og dens karakter med rentoner og lavfrekvent støj/vibrationer," skrives der blandt andet i et høringssvar.

UgeBladet har spurgt Jonas Kroustrup, chef for Teknik- og miljø i Skanderborg Kommune, hvad der nu sker i sagen:

"Siden afslutningen af den formelle høring i forbindelse med kommunens påbudsvarsel har vi været i dialog med Skovby Møbelfabrik for at få præciseret nogle detaljer i virksomhedens høringssvar – blandt andet de bemærkninger som virksomheden er kommet med vedrørende produktion med åbne vinduer og døre."

"Det har taget lidt ekstra tid at få indhentet de sidste oplysninger, men det har været vigtigt for, at vi kan træffe en afgørelse på det bedst mulige grundlag. Vi er nu i gang med at tilrette det oprindelige påbudsmateriale, og forventer at træffe afgørelse i sagen senest med udgangen af november måned."

Publiceret 11 November 2019 10:00