Skolestien spærres af i en periode, så børn og voksne må finde alternative veje. PR illustration

Skolestien spærres af i en periode, så børn og voksne må finde alternative veje. PR illustration

Ny skolevej skal finde: Skolestien spærres af

Gravearbejde i forbindelse med klimatilpasningsprojektet Højvangens Torv sender cyklister på omvej

SKANDERBORG Mandag morgen 18. november bliver skolebørn og andre gående og cyklister mødt af en afspærring, hvis de forsøger at benytte skolestien i Skanderborg, der løber mellem Oddervej og Skanderborg gymnasium.

Skolestien bliver lukket på grund af gravearbejde i forbindelse med klimatilpasningsprojektet Højvangens Torv, som Skanderborg Forsyning udfører for Skanderborg Kommune på baggrund af klimatilpasningsplanen for hele kommunen.

Skanderborg Forsyning oplyser i en pressemeddelelse, at Skolestien forventeligt vil blive genåbnet i løbet af vinteren, men særligt vejrfaktorer gør det usikkert at angive en præcis dato for afslutning på arbejdet.

Skanderborg Forsyning vil sørge for løbende orientering til forældre og skolebørn på de berørte skolers intra, og det er samtidig muligt at følge hele klimatilpasningsprojektet på forsyningens hjemmeside.

Både på hjemmesiden og på skilte ved Skolestien har forsyningen angivet alternative gå- og cykelruter.

-feldt

Publiceret 11 November 2019 06:00