Der graves, planeres og byggemodnes i voldsom fart flere steder i Skanderborg for at tage imod nye borgere.

Der graves, planeres og byggemodnes i voldsom fart flere steder i Skanderborg for at tage imod nye borgere.

Optimistisk bosætningspolitik gi'r kommunen hovedpine her og nu

En meget optimistisk kommuneplan med mange områder udlagt til byudvikling gør det svært at bremse tilflytningen

Af
Grethe Bo Madsen

Skanderborg er fanget af sin egen succes som attraktiv bosætningskommune. Kommuneplan 2016 er på mange måder et eldorado af områder udlagt til byudvikling og udstykning.

Men det, der lignede en rigtig god ide og byggede på bosætningspolitikken fra i 2015, har i dag vist sig at være en plan, der gør det mere end svært at følge med behovet for ikke bare daginstitutionspladser, men også skoler og ordentlig infrastruktur. Samtidig er næsten umuligt at bremse væksten.

"Man er nødt til at forstå, at vi tilbage i 2012 stod i den diametralt modsatte situation. Ingen ville bo i Skanderborg Kommune, og vi kunne ikke fylde hverken daginstitutioner eller skoler. Derfor vedtog vi den nuværende bosætningspolitik," forklarer borgmester Frands Fischer (S).

Overoptimistiske planer

"Med bosætningspolitikken ønskede vi at styre bosætningen i kommunen. Det har så vist sig langt sværere at forudsige befolkningsudviklingen, end vi lige forestillede os dengang," understreger borgmesteren.

Resultatet er, at Skanderborg i dag har flere områder, hvor presset på daginstitutioner og skoler er stort.

"Udlægger kommunen selv et stykke jord, så kan vi bestemme den takt, vi sælger den i. Men det kan vi ikke overfor private jordejere. De vil sælge jorden så hurtig som muligt, og er noget først skrevet ind i kommuneplanen, og har vi ikke har været virkelig skarpe til at få lavet præcise rækkefølgeplaner, så har vi ingen mulighed for at bremse tilflytningen. Som byråd skal vi jo netop arbejde for at fremme kommuneplanen," konstaterer Frands Fischer, der understreger, at han intet har imod de private udstykkere, der i nogle tilfælde faktisk gør det bedre end kommunen.

Ingen kommunal jord

Ifølge borgmesteren kunne kommunen have været væsentligt bedre stillet, hvis man havde foretaget strategisk jordopkøb i takt med udviklingen.

Lysten til at flytte til Skanderborg er langt større end forventet. Hvorfor vidste vi ikke det? Jamen, hvordan kunne vi?

"Havde vi foretaget strategiske jordopkøb, så havde vi kunnet styre udviklingen, fordi det som kommune er ok ikke at udstykke med det samme. Men det har vi ikke gjort, og i øjeblikket har vi stort set ingen kommunale udstykninger," beklager han.

Svært at forudse behovet

Selvom det er tydelig, at der er gang i byggeriet, er det alligevel svært at beregne behovet for skoler og daginstitutioner.

"Vores prognoser bygger på tal trukket fra Danmarks Statistik - beregnet af nogle af de klogeste regnehoveder i landet. Men det er utrolig kompliceret og meget spiller ind. For det første oplever vi et stort boom lige nu, hvor jorden sælges meget hurtigere, end vi forventede. Samtidig flytter familierne hertil tidligere. Normalt flytter folk, når børn skal i skole. Den antagelse er gået fuldstændig fløjten her. Dem, der flytter til kommunen nu, har små børn," uddyber Frands Fischer.

"Lysten til at flytte til Skanderborg er langt større end forventet. Hvorfor vidste vi ikke det? Jamen, hvordan kunne vi!"

Vokseværk

Skanderborg oplever i øjeblikket en nærmest eksplosiv befolkningstilvækst. I en artikelserie, 'Vokseværk', sætter UgeBladet fokus på konsekvenserne, positive såvel som negative, der opstår i kølvandet på væksten. Oplever du konsekvenser som følge af væksten i kommunen, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til os på redaktion@uge-bladet.dk

Publiceret 07 November 2019 15:00