Måske kan der fremover fiskes efter søørreder og andre fisk i den rørlagte del af Skannerupbækken.

Måske kan der fremover fiskes efter søørreder og andre fisk i den rørlagte del af Skannerupbækken. Scanpix Danmark

Pris 150.000 kroner:

Søørred skal sikres adgang til bæk

Drømmen er at gøre Skannerupbækken i Skanderborg til et attraktivt fiskevand

Af
Claus Sonne

Hverken Skanderborg Sø eller Skannerupbækken fremstår umiddelbart som de mest sprudlende fiskevande, men det kan ændre sig. I hvert fald skal en fisketrappe, opført på foranledning af Skanderborg Kommune, sørge for, at sø-ørreder og andre fisk kan søge fra Skanderborg Sø og op i Skannerupbækken - og finde vej tilbage.

For at komme fra sø til bæk skal fiskene dog på arbejde. Først skal de svømme 70 m i en rørledning. Så skal de forcere fisketrappen. Og så skal de fortsætte yderligere 140 m i røret for at komme ud i den åbne del af Skannerupbækken, bag Realskolen

Og når man læser nedenstående beskrivelse af Skannerupbækken, kan man godt undre sig over, hvordan bækken skal blive til godt fiskevand.

"Skanderupbækken består bl.a. af et samlet rørlagt forløb på 470 m, heraf de nederste 250 m mod Skanderborg sø. Tilløb til bækken består stort set kun af afløb fra regnvandskloakker, lokale dræn fra baghaver samt overløb fra fælleskloaksystemet. Samlet set vurderes dette vandløb helt uden betydning for nedstrøms vandløbssystemer (Skanderborg Sø og Gudenåsystemet) for så vidt angår søens fiskevandsmålsætning."

Forklaringen har Lars Møller fra Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune.

"I forhold til Statens retningslinjer er vi forpligtet til at sørge for, at fiskene kan få adgang op i bækken. Man kan kalde det en fremtidssikring, og vi har da en forventning om, at vandkvaliteten i både sø og bæk bliver bedre," siger han.

Koster 150.000 kr.

Fisketrappen kommer til at koste 150.000 kr. at anlægge, et beløb der skal betales af bygherren på byggeriet LilleNyhavn, der placeres mellem Adelgade og Skanderborg Sø. I forbindelse med byggeriet skal rørledningen nemlig omlægges og fisketrappen placeres i den nye rørledning.

For at komme fra sø til bæk skal fiskene dog på arbejde. Først skal de svømme 70 m i en rørledning. Så skal de forcere fisketrappen. Og så skal de fortsætte yderligere 140 m i røret for at komme ud i den åbne del af Skannerupbækken

Den eksisterende rørledning har i øvrigt været delvist styrtet sammen siden 1930'erne, hvor rørledningen blev forlænget med syv meter.

Forklaringen på, at Skanderborg Kommune ikke har gjort noget ved rørstyrtet, handler om penge.

"Rørstyrtet er ikke registreret som en spærring af Miljøstyrelsen og ikke prioriteret fjernet i Miljøstyrelsens vandområdeplan, og det er derfor ikke muligt for kommunen at få udgifterne dækket af Staten," lyder forklaringen fra kommunen.

Publiceret 05 November 2019 19:00