Debat:

Behov for at kigge på skolestruktur

Alt i alt går vi også i denne periode en spændende tid i møde

Af
Søren Erik Pedersen,

medlem af Undervisning og Børneudvalget i Skanderborg Kommune

Debat Vores formand for Undervisning og Børneudvalget Trine Frengler udtaler, at vi ikke siden kommunesammenlægningen har set på skolestruktur... Hvilket nok ikke er helt rigtigt.

I kommunes første valgperiode kiggede vi netop på skolestruktur bl.a i Skanderborg Bakker, hvor vi stod til at skulle have udbygget deres skole ganske betydeligt for at rumme kommende elever, mens vi ved at ændre skoledistriktet undgik en stor investering og samtidig optimerede skolemidlerne.

Vi ændrede bl.a også på overbygningsstrukturer. Vi samlede f.eks. overbygningselever fra Voerladegård, Ejer Bavnehøj og Veng på Niels Ebbesen Skolen, - for at styrke det faglige for disse elever.

Byrådet har bestemt, at vi i udvalget skulle fremkomme med en tildelingsmodel i forenklet udgave. Vi skal i den forbindelse huske på, at en tildelingsmodel for skolerne virker som udligningsmodellen for kommunerne; det er et nulsumsspil dvs at skolemidlerne - skolekagen skal blot skæres på en anden måde. Nogle skoler taber, mens andre vinder. Nogle har måske fået for meget, mens andre har fået for lidt. Og her skal vi ikke glemme, at der er lagt op til en langstrakt udligningsovergangsperiode. Samtidig vil noget af det tabte sikkert indhentes, når der kommer flere elever på den pågældende skole.

Økonomien på vores område skal optimeres for ca. 10 millioner. Og her rykker den nye tildeling jo egentlig ikke ved, idet det er den samme kage, der skal tildeles.

Men der er mange andre håndtag, der kan bruges, uden at der lukkes skoler.

1) Små skoler kunne jo forsøges tildelt flere elever. De har jo alle en enestående udendørs/natur tilgang, som kunne give andre elever en rigtig god oplevelse for en periode

2) Skolerne kunne samarbejde om vores gode læreres faglige kvaliteter

3) Skolerne kunne lære af hinanden

Når vi om en tid begynder med at åbne strukturæsken, ser jeg frem til, at vi indbyder vores skoler til at deltage i processen, for på den måde at give dem ejerskab og måske kunne de komme med nogle ideer, som vi politikere ikke havde fået øje på.

Ikke alle partier er repræsenteret i Undervisning og børn, så derfor er en god dialog med de øvrige partier en nødvendighed.

I øvrigt mener jeg, at vi skal glæde os som kommune over børnetallet i Skanderborg kommune.

Men lidt tankevækkende: Når jeg ser på børnestatistikken fra KMD, så har vi de seneste 6 år 41 børn færre om året i gennemsnit, end vi havde i kommunens første 6 leveår. Så er der selvfølgelig skoledistrikter, der stiger i antal elever, og andre skoledistrikter som udvikler sig mere moderat.

Men alt i alt går vi også i denne periode en spændende tid i møde.

Publiceret 03 November 2019 10:00