Udsigten fra Jan Frobergs have på Stadionvej i Stilling. Lige på den anden side af gyngestativet er der planlagt et byggeri, der bliver cirka dobbelt så højt som huset i baggrunden og får en bredde på 12 m.

Udsigten fra Jan Frobergs have på Stadionvej i Stilling. Lige på den anden side af gyngestativet er der planlagt et byggeri, der bliver cirka dobbelt så højt som huset i baggrunden og får en bredde på 12 m.

Bekymrede naboer til nyt byggeri:

Det er for højt og for tæt på

Et nyt byggeri i Stilling passer ikke til omgivelser, mener naboerne

Af
Claus Sonne

Stilling En boligblok med 3,5 etager med en højde på 14 m, en længde på 32 m og en bredde på 12 m. Det er, hvad en gruppe beboere på Stadionvej helt bogstaveligt får udsigt til, hvis en lokalplan for Århusvej 18-20 vedtages.

Boligblokken, der efter planen skal rumme 14 lejligheder, skal nemlig, af hensyn til trafiksikkerheden, placeres mindst 12 m fra midten af Århusvej. Dermed skal blokken trækkes tilbage fra vejen og over mod de omtalte beboere på Stadionvej, der som 'tillægsgevinst' får godt 20 p-pladser lige på den anden side af hækken.

UgeBladet har været på besøg hos naboerne, og to af disse, Jan Froberg og Brian Jakobsen, understreger, at der efter deres mening er behov for byudvikling i Stilling.

"Men en sådan udvikling bør efter vores bedste overbevisning foretages med respekt for de eksisterende boliger. En bygning på næsten 14 meter i højden få meter fra vores haver og huse vil selvfølgelig betyde, at vores grunde kommer til at ligge i skygge tidlig aften, når solen kommer om i vestlig retning. Samtidig får vi p-pladser helt tæt på. Det kan ikke undgå at få betydning for værdien af vores huse. Byggeriet på nabogrunden er fint, men det er for højt og for tæt på," lyder det.

Forskellige lokalplaner

Naboerne påpeger bl.a., at et byggeri på Århusvej/Cortinavej maksimalt må være 8,5 m højt. Og der laves en helt tredje lokalplan for et byggeri på Århusvej 26.

"Hvor er sammenhængen i planlægningen af, hvad der skal ske i Stilling," spørger naboer, der desuden undrer sig over, at byggeriet i deres baghave har en tilladt byggeprocent på 90, når kommuneplanen siger 50.

UgeBladet har spurgt Skanderborg Kommune om årsagen til, at byggeprocenten er markant overskredet - og fået følgende svar fra direktør Frederik Gammelgaard.

"Det er korrekt, at kommuneplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 samt at der er en bestemmelse om, at der ved byfortætning, huludfyldning osv. kan tillades en højere bebyggelsesprocent. Vi har undersøgt kommuneplanrammens ordlyd og er blevet klogere på, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, hvis bebyggelsesprocenten skal op på 90. Administrationen er ved at forberede materiale om dette."

Den første politiske behandling af sagen sker, når Miljø- og Planudvalget mødes 5. november.

Publiceret 01 November 2019 18:30