Nyudviklet software og kunstig intelligens skal lette hjælpe medarbejdene hos rekrutteringsfirmaet IT Optimiser til bedre at matche virksomhedernes behov med jobansøgeres kompetencer. Tovholder på projektet er Kevin S. Billington. Pressefoto

Nyudviklet software og kunstig intelligens skal lette hjælpe medarbejdene hos rekrutteringsfirmaet IT Optimiser til bedre at matche virksomhedernes behov med jobansøgeres kompetencer. Tovholder på projektet er Kevin S. Billington. Pressefoto

Rekrutteringsfirma vil bruge kunstig intelligens

Skanderborg-virksomheden IT Optimiser får 100.000 kr. fra digitaliseringspulje til at udvikle kunstig intelligens, der kan hjælpe med at finde de rigtige kandidater

Rekrutteringsvirksomheden IT Optimiser, der har base i Skanderborg, har modtaget 100.000 kroner fra SMV-digital og Erhvervsstyrelsens SMV:Digital-puljen til et projekt, hvor de vil udvikle et program, der sammen med anvendelsen af kunstig intelligens kan anvendes i rekrutteringsarbejdet til at finde de rigtige kandidater i rekrutteringsarbejdet.

IT Optimiser vandt i 2017 og 2018 Børsens Gazellepris og håber, at midlerne fra SMV:Digital-puljen sammen med deres egen investering i projektet kan understøtte virksomhedens udvikling.

Algoritme læser dit CV

De 100.000 kr. skal gå til at udvikle nyt software baseret på en algoritme, der skal hjælpe medarbejderne med mere effektivt og præcist at kunne finde det rette match mellem kundernes behov og SAP-specialisternes kompetencer.

"Hos IT Optimiser har vi læst mere end 20.000 CVer for SAP-specialister, som i dag skal igennem en subjektiv og manuel proces for at afdække, om kompetencerne matcher kundens behov," forklarer partner hos IT Optimiser, Bo Telén Andersen, i en pressemeddelelse.

"Den proces vil vi nu se, om vi kan digitalisere via udviklingen af software og en algoritme, der skal kunne læse CVer og fremhæve de egnede specialister til et projekt."

Iføle Bo Telén er en af de tungeste processer netop gennemlæsning af CV'er og vurdering af, hvilke kompetencer og erfaringsniveau en specialist har. Løsningen skal i første omgang understøtte IT Optimisers eksisterende forretningsprocesser, men perspektiverne er mange og store.

Visionen er at løsningen på sigt skal danne grundlag for en online selv-service-løsning, som virksomheden på sigt gerne vil kunne tilbyde sine kunder.

"Det er vores mål med projektet, at vi ved brug af Machine Learning skal kopiere de menneskelige processer og udarbejde en algoritme, der ved gennemgangen af et CV danner en kompetenceprofil, som vi kan matche med den specialistprofil, virksomhederne søger. Sammenligningen af specialistprofil og kompetenceprofilen hjælper IT Optimiser, og i sidste ende kunden, med at finde det bedst mulige match," forklarer Kevin S. Billington, der er tovholder på projektet hos IT Optimiser.

Artificial Intelligence

De største udfordringer i projektet bliver selve udviklingen af algoritmen, og at få denne implementeret i den eksisterende software, vurderer Bo Telén Andersen. Til at løfte denne del af projektet får IT Optimiser konsulentbistand af virksomheden 2021.AI, der leverer alt fra en AI-strategi til fuld implementering af AI-løsninger og platforme.

"Vi involverer vores medarbejdere og bruger deres viden som fundament i opbygningen af algoritmen i vores system. Den bliver bygget op omkring deres rutiner, erfaringer og viden omkring gennemgang og udvælgelsen af de rigtige specialister. Men for at sikre processen fra start til slut, samarbejder vi 202.AI, der skal stå for det tekniske i programmeringen og implementeringen af algoritmen," oplyser han.

"Algoritmen skal ikke ses som en erstatning af vores medarbejdere, men ses som et værktøj, der kan gøre os endnu hurtigere og sikre et endnu højere kvalitetsniveau i rekrutteringsarbejdet."

Publiceret 31 October 2019 17:00