Væksten opleves over det meste af kommunen, men områder som Kildebjerg Ry er ekstra knopskydende Galten og Skovby har været og er stadig vækstområder, i Låsby er der også et stort parcelhusområde på vej, og så arbejder vi med byfortætning i Skanderborg, men også i Galten, Ry og Hørning,

Væksten opleves over det meste af kommunen, men områder som Kildebjerg Ry er ekstra knopskydende Galten og Skovby har været og er stadig vækstområder, i Låsby er der også et stort parcelhusområde på vej, og så arbejder vi med byfortætning i Skanderborg, men også i Galten, Ry og Hørning," siger han. . Foto: Per Bille

Det vilde væksten: 'Vi oplever en næsten eksplosiv vækst'

Kildebjerg Ry, og Galten-Skovby er nogle af vækstområderne i Skanderborg Kommune, der ifølge økonomichefen oplever en næsten eksplosiv vækst. Tilflytterne er især børnefamilier fra Aarhus

Af
Jørgen Rye

JP Aarhus

Befolkningstilvækst Det vilde væksten.

Sådan lyder beskrivelsen af Skanderborg Kommune for tiden, og hvis man tager turen til Ry fra Skanderborg og kort inden Ry vender blikket mod højre, kan man se et meget konkret billede af væksten.

Udviklingsområdet Kildebjerg Ry er en af Skanderborg kommunes magneter, når det gælder unge børnefamilier. De første visioner for området blev udviklet i 2000, og i løbet af 25 år ventes hele området at være udviklet, så der i 2025 vil være opført 150 parcelhuse og 500 række- og etageboliger.

Unge inde fra Aarhus

Morten Elmgaard er partner og mægler i Home Skanderborg Ry, som har parcelhusgrunde til salg i øjeblikket i Kildebjerg Ry-området, og køberne er "de unge par inde fra Aarhus, der skal til at lege far, mor og børn", som han siger:

"Typisk er det par i 28-32-års alderen, der har fået børn eller skal til at være forældre, og de er typisk veluddannede. Mange ligger lidt over middellønnen, og de fleste ender med at købe en grund til ca. 1,3 mio. kr. og bygge et hus til 2,5 mio. kr., så det samlede køb ligger omkring 4 mio. kr," siger han og fortsætter:

"Alternativet i Aarhus var måske et gammelt parcelhus i Viby eller Kongsvang, hvor der er meget vedligeholdelse, en højere varmeregning og ikke plads nok til børnene, og det skal du måske give 6 mio. kr. for. Herude kan der bygges nyt, og banken ser mere positivt på et nybygget hus, så politibetjenten og sygeplejersken kan få lov at købe grund og hus til 4 mio. kr., når der er tale om et nybygget hus, hvor der ikke er udgifter til vedligehold," siger Home-partneren.

Skanderborg er attraktiv

Hvorfor vælger de at flytte ud af Aarhus?

"De vil gerne flytte ud og bygge selv, og her kan de finde en parcelhusgrund, og så søger de også naturen. Vi kan jo ikke konkurrere med Aarhus om kulturoplevelserne, men der er en anden nærhed, og så har vi nogle skoler, som er fantastisk gode," siger Morten Elmgaard og fortsætter:

"Skolerne herude betyder rigtig meget for tilflytterne, og der er ingen tvivl om, at nogle af dem er flyttet herud, fordi de ikke ønskede deres børn på en skole i Aarhus med mange tosprogede børn eller danske børn med ghettoproblemer. Det siger de helt klart, for de er i gang med at etablere deres familie og er tiltrukket af et område med udelukkende gode skoler," siger Morten Elmgaard.

Til oplysning viser den nyeste opgørelse fra Børn og Unge i Aarhus, at 14 af de 46 folkeskoler i Aarhus har en andel på mere end 25 pct. elever med dansk som andetsprog, og fire af skolerne har en andel på over 50 pct.

På rådhuset i Skanderborg er historien om det vilde væksten for længst flyttet ind, og i forligsteksten til budgettet for 2020, som et samlet byråd blev enige om fredag den 11. oktober, står der følgende:

70.000 borgere om 10 år

"Skanderborg Kommune er i vækst. Prognoserne viser, at vi om 10 år kan være helt oppe på 70.000 indbyggere. Det er dejligt med nye borgere i kommunen, men det er også vigtigt, at vi som kommune forsøger at vokse i det rigtige tempo."

I øjeblikket er der ca. 62.000 indbyggere i Skanderborg Kommune.

Jørn Prætorius er kommunens økonomichef, og han skal sikre, at kommunekassen kan følge vækstkurverne:

"En moderat vækst ville være nemmere at styre, men vi oplever i øjeblikket en næsten eksplosiv vækst, hvor vi regner med at vokse til 70.000 inden for de næste 10 år. Efter en periode, hvor væksten gik lidt i stå på grund af kriserne, har vi oplevet væksten næsten som en ketchupeffekt, og derfor er det vigtigt, at vores prognoser fanger den udvikling," siger økonomichefen og fortsætter:

"Risikoen ved en for kraftig vækst er, at omkostningerne kommer før indtægterne. De næste fire år skal vi f.eks. passe 600 børn flere, og det betyder store udgifter," siger han.

Eksplosiv knopskydning

Hvorfor oplever kommunen så stor en vækst?

"Vores forklaring er, at især børnefamilierne i Aarhus er trængt rent pladsmæssigt, og de kan ikke få noget billigt i periferien af kommunen. Derfor søger de ud af kommunen og mod bl.a. Skanderborg for at finde et hus, der er økonomisk muligt, og samtidig ligger vi attraktivt, fordi der er gode motorvejsforbindelser," siger Jørn Prætorius.

Væksten opleves over det meste af kommunen, men områder som Kildebjerg Ry er ekstra knopskydende, og derudover nævner økonomichefen en række andre områder:

"Galten og Skovby har været og er stadig vækstområder, i Låsby er der også et stort parcelhusområde på vej, og så arbejder vi med byfortætning i Skanderborg, men også i Galten, Ry og Hørning," siger han.

Et nærliggende spørgsmål er, om de mange tilflyttende børnefamilier giver større udgifter end indtægter, men ifølge økonomichefen er der ikke et entydigt svar på det spørgsmål.

"De regnestykker kan laves på mange forskellige måder, for hvad nu hvis den ene er arbejdsløs, hvor stor omsætning bidrager tilflytterne med i butikkerne og så videre. Jeg plejer at sige, at det regnestykke kan laves, lige præcis som man ønsker, det skal se ud," siger økonomichefen.

Nye borgere er et plus

I Skanderborg Kommune betragtes alle tilflyttere som plusser.

"Vores grundholdning er, at vi rigtig gerne vil have tilflyttere til kommunen, for det giver vækst og optimisme i modsætning til fraflytninger og faldende indbyggertal. Vi har lavet en 10-årig investeringsplan, for vores forventning er, at væksten vil fortsætte. Hvor det i de første år især vil være børnepasningen, der skal investeres i, bliver det fra 2023 på skoleområdet, der skal udbygges," siger Jørn Prætorius.

Ifølge budgetaftalen skal der over de næste 10 år investeres 1,4 mia. kr. i anlæg for at kunne imødekomme behovet for nyt byggeri, og i budgetperioden 2020-2023 er der budgetteret med 549 mio. kr. til nye anlæg.

Publiceret 30 October 2019 12:03