Læsehunden Cosmo, her med sin ejer Elisabeth Schriver, modtog Handicapprisen i 2017. Arkivfoto

Læsehunden Cosmo, her med sin ejer Elisabeth Schriver, modtog Handicapprisen i 2017. Arkivfoto

Handicapprisen:

Alle gode gange 10 i 2019

Du har nu mulighed for at indstille din kandidat til Handicapprisen

handicap Skanderborg Kommunes Handicaprådet har hvert år siden 2009 uddelt en Handicappris. I 2019 er det derfor 10. gang, at prisen bliver uddelt.

Handicaprådet tildeler prisen til personer, foreninger eller virksomheder, der har gjort noget særligt for borgere med handicap eller sindslidelse i kommunen. Med prisen anerkender rådet den gennemførte indsats – men prisen gives ofte også som støtte til det videre arbejde. Prisen beløber sig til 5000 kr.

Samtidig er der som regel også en gave eller markering i form af en fysisk gave. Der er eksempelvis blevet uddelt messingskilte, som modtagerne har opsat ved bade- og bådebroerne ved Knudhule Strand samt Sneptrup Præstegårdssti.

Handicaprådet tildeler prisen på baggrund af de indstillinger, som rådet får fra borgere i Skanderborg Kommune. Rådet vil derfor gerne opfordre alle til at indsende forslag, og som nævnt kan både personer, foreninger og virksomheder modtage prisen. Det er muligt at indsende forslag hele året rundt. Forslagene sendes til Handicaprådets formand eller til Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune.

I årene 2009 til 2018 har det udelukkende været frivillige og foreninger, der har modtaget prisen. Dette skyldes, at der ikke har været indstillinger, som omhandlede virksomheder. Handicaprådet ved dog, at der er virksomheder, som gør en indsats for borgere med handicap og sindslidelse. Rådet modtager derfor gerne forslag om virksomheder som modtagere af handicapprisen.

Handicaprådet uddeler - så vidt det er muligt - prisen på den internationale handicapdag, der ligger den 3. december.

Send din indstilling

Alle kan løbende indstille en kandidat til årets handicappris.

Send en begrundet og skriftlig indstilling via email til Handicaprådets sekretær på niels.jorn.danielsen@skanderborg.dk eller via et brev til Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Att.: Handicaprådet.

Handicapprisen er i perioden 2009 til 2018 gået til:

  • · 2009 Viggo Rasmussen – formand for Ejer Bavnehøjs Venner
  • · 2010 ”Jobhjørnet” - et tilbud drevet af frivillige til borgere med sindslidelse, som har et ønske om en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • · 2011 Sølund Festival ved Lasse Mortensen og en ærespris til Maurits Eijgendaal tidligere leder af Landsbyen Sølund.
  • · 2012 Skanderborg Svalerne – et musiktilbud til borgere med psykisk og fysisk handicap
  • · 2013 Aktørerne bag bade- og bådebroer ved Knudhule Strand, der er tilgængelig for næsten alle uanset fysisk funktionsevne
  • · 2014 To frivillige ved Solsikken i Voerladegaard, der står bag lokale aktiviteter og hjælper med at inkludere borgerne i det omgivende samfund og bringer det omgivende samfund i på Solsikken.
  • · 2015 Trænerne ved Gymnastikholdet Grundlopperne ved Højvangens Idrætsforening. Holdet er et tilbud til mod børn med forskellige funktionsnedsættelser.
  • · 2016 Ole Vestergaard leder af Bostederne Skanderborg for et stort arbejde for borgere med handicap – både i arbejdsmæssig og privat regi.
  • · 2017 Læsehunden Cosmo og hendes ejer Elisabeth Schriver, der som frivillig hjælper børn med læsevanskeligheder.
  • · 2018 Det grønne partnerskab om Sneptrup Præstegårdssti, som er anlagt med et stort fokus på fysisk tilgængelighed.

cns

Publiceret 23 October 2019 15:00