Bestsellers byggeplaner vil øge trafikmængden på Stilling Kirkevej uhensigtmæssigt, lyder det i et høringssvar. Google Streetview

Bestsellers byggeplaner vil øge trafikmængden på Stilling Kirkevej uhensigtmæssigt, lyder det i et høringssvar. Google Streetview

Stilling:

Bekymring over øget trafikmængde

Bestsellers byggeri på Stilling Kirkevej vil give store trafikale problemer, mener naboerne

Af
Claus Sonne

Bestsellers ønske om at bygge nyt og større på adresserne Stilling Kirkevej 4-10, hvor koncernens mærker Vila og Object hører til, er blot en byrådsgodkendelse væk.

Af høringssvarene fremgår det imidlertid, at naboerne til byggeriet er bekymrede for store trafikale problemer, når byggeriet står færdigt. Årsagen er, at der fremover vil komme til at arbejde flere mennesker på stedet, og der vil også ske en forøgelse af lastbiler, der kører til og fra.

Anerkender problemet

Og politikerne har hørt på naboernes indvendinger, men det har ikke ført til ændringer.

"Vi er opmærksomme på, at trafiksituationen vil være udfordret derude," siger Claus Leick (SF), formand for det Miljø- og planudvalg, der har sagt ja til byggeplanerne på Stilling Kirkevej.

"Der har været snak om en ny vej, men vi kan ikke pålægge Bestseller at finansiere en sådan. Så skulle det have stået i Kommuneplanen. Og umiddelbart er der ikke udsigt til, at kommunen bruger penge på at etablere vejen," siger Leick.

Grundejerforeningen Alpinavej påpeger i sit høringssvar, at det i morgen- og eftermiddagstrafikken vil blive svært at foretage et venstresving fra Stilling Kirkevej og ud på Århusvej, hvilket kan, lyder det, få bilister til enten at dreje til højre for så at lave et hurtigt vognbaneskift for at køre mod venstre - eller køre til højre og dreje ind på Industrivej for at vende.

"Begge dele vil betyde en væsentlig forværrelse af trafikforholdene for både cyklister og bilister," skriver grundejerforeningen i sit høringsvar.

I forbindelse med tilblivelsen af lokalplanen har Skanderborg Kommunes Vej- og Trafikafdeling vurderet, at 'der for nuværende ikke er et behov for signalregulering eller anden ombygning' i krydset Stilling Kirkevej/Århusvej.

Det fremgår også, at Vej- og Trafik løbende vurderer trængslen på rute 170, altså landevejen gennem Skanderborg, Stilling og Hørning.

Publiceret 18 October 2019 17:00