Skanderborg Trailbuilders har fået 84.750 kommunale støttekroner til et projekt i Baneskoven i Skanderborg, hvor foreningen vil lave nye spor. Arkivfoto: Per Bille

Skanderborg Trailbuilders har fået 84.750 kommunale støttekroner til et projekt i Baneskoven i Skanderborg, hvor foreningen vil lave nye spor. Arkivfoto: Per Bille

11 projekter fik penge fra Fællesskabspuljen

Skanderborg Kommune har i alt uddelt 1,370 mio. kr. til forskellige lokale projekter

Af
Claus Sonne

11 af 13 ansøgere fik del i pengene fra Skanderborg Kommunes Fællesskabspulje, der støtter, som det hedder, 'fysiske projekter, som øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturen eller fællesarealer i lokalsamfund i Skanderborg Kommune samt projekter, der styrker det lokale fællesskab og ligger indenfor FN's verdensmål.

Der blev i alt uddelt 1,370 mio. kr. - og følgende ansøgere fik støtte:

Ry Borgerforening: Bænke til musikpavillon ved Ry Havn -30.000 kr.

Ry Vinterbadeklub: Partnerskab, faciliteter til vinterbadning - 481.500 kr.

Voerladegård borgerforening: Forprojekt, sti Mossø rundt - 25.000 kr.

Projektforum Galten-Skovby: Aktivitets- og legeplads - 173.250 kr.

Grønt Partnerskab Skimminghøj: Forprojekt - 87.500 kr.

Gl. Rye Brugsforening: Forprojekt Byens Torv - 15.000 kr.

Grundejerforeningen Kildebjerg Øst: Legeplads - 60.000 kr.

Legårdsparken Parcelforening: Fællesareal - 20.000 kr.

Skønnest ved Skanderborg: Partnerskab om legeplads - 350.000 kr.

Flygtninge-frivilligegruppen: Sundhedsbyhaver - 43.000 kr.

Skanderborg Trailbuilders: MTB-spor - 84.750 kr.

To fik afslag

Der blev givet afslag til følgende projekter:

Grundejerforeningen Skæphøj og Tippethøj: Naturlegeplads - 149.986 kr.

Begrundelsen: Projektet lever op til kriterierne om at få støtte, men er blevet fravalgt, da de andre projekter i højere grad levede op til kriterierne. Der er andre projekter, som flere må forventes at få glæde af i forhold til det ansøgte beløb. Ansøgerne er blevet opfordret til at søge igen ved næste ansøgningsrunde.

Ejer Bavnehøjs Venner: Handicapadgang - 500.000 kr.

Begrundelse: Projektet lever op til kriterierne om at få støtte. Det er dog blevet fravalgt, da realiserbarheden er lavere, og de søger om et større beløb end der er i pulje 2. Der er andre projekter, som flere må forventes at få glæde af i forhold til det ansøgte beløb.

Fakta

Fællesskabspuljen

Byrådet vedtog den 29. maj 2019 følgende formål, kriterier og vurderingsparametre for ansøgninger til Fællesskabspuljen:

Formål: Der uddeles penge til fysiske projekter, som øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturen eller fællesarealer i lokalsamfund i Skanderborg Kommune samt projekter, der styrker det lokale fællesskab og ligger indenfor FN's verdensmål.

Kriterier: Projektet er offentligt tilgængeligt. Puljen giver max 50 % tilskud til et projekt - dvs. at ansøger selv skal finde resten (krone til krone-princippet). Egen arbejdskraft kan indgå i beregningen.

Den tildelte støtte bortfalder, hvis ikke den er brugt senest ét år efter, at den er tildelt. Bevillingsperioden kan dog eventuelt forlænges efter begrundet ansøgning. Puljen kan ikke søges af Skanderborg Kommunes kontraktholdere, fagsekretariater og stabe.

Puljen kan kun søges til projekter i kommunens centerbyer: Skanderborg, Galten-Skovby, Hørning, Ry og Låsby. Projekter uden for disse byer henvises til Landsbypuljen Skanderborg Kommune. Ansøgere fra folkeoplysende foreninger henvises til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgere til større idrætsanlæg henvises til Idrætsamvirket.

Publiceret 18 October 2019 18:30