Der findes ifølge Carsten Bach ingen dokumentation for, at plastaffald fra Skanderborg ikke ender på en strand i Malaysia. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Der findes ifølge Carsten Bach ingen dokumentation for, at plastaffald fra Skanderborg ikke ender på en strand i Malaysia. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Scanpix Denmark

Debat:

Kære Borgmester hvor bliver plastaffaldet af?

Casten bach søger svar på, hvor det plastaffald, der indsamles i Skanderborg, rent faktisk ender henne

Af
Af Carsten Bach

Fhv. medlem af Folketinget og miljøordfører (LA)

Edelsmindevej 7, Høver, Galten

DEBAT TV2 har i en ny dokumentar "På sport af dansk plastaffald" fundet dansk plastaffald så langt væk som i Malaysia.

Affaldet er i følge TV2 muligvis sorteret af danske husholdninger, indsamlet af kommunale affaldsselskaber og herefter via mellemmænd transporteret først til andre EU-lande og derfra til Malaysia, hvor det bl.a. brændes af til stor gene og sundhedsfare for den lokale befolkning.

Selv har jeg været på jagt efter plastaffaldet fra Skanderborg kommunes borgere.

For en måned siden spurgte jeg byrådet og borgmester Frands Fischer om, "hvor stor en del af den indsamlede plastik i Skanderborg Kommune genanvendes rent faktisk i dag dokumenteret til fornyet produktion?"

Ingen ved det

Jeg ved nu, at det bedrøvelige svar er, at det findes der ikke noget svar på! Ingen ved det…

Efter borgmesterens mundtlige svar til mig på byrådsmødet 4. september, har jeg søgt aktindsigt i hvor vores plast og emballageaffald i Skanderborg kommune rent faktisk ender henne.

Renosyd inviterede mig på kaffe og en lang og saglig indføring i affaldets vej ud af kommunen og dermed belejligt ud af politikkernes åsyn og efter alt at dømme også ude af byrådets dagsorden.

På mit møde med RenoSyd blev det oplyst, at en stor del af vores plastaffald formentligt sendes via mellemmænd i Tyskland til Grækenland, men hvad der reelt er sandheden vides ikke konkret. Der er i Renosyds kontrakter ikke krav om sporbarhed, og vi kan derfor heller ikke finde ud af, hvor vores plastaffald reelt bliver af og brugt til.

Jysk uvidenhed

Som jeg skrev i et tidligere læserbrev, "så overlader vi opgaven med indsamling og håndtering af vores plastaffald til Renosyd og til politikerne i byrådet, som således har ansvaret for, at mest muligt genanvendes til den lavest mulige pris for borgerne."

Men byrådet og borgmesteren har også et ansvar for at vores plastaffald ikke sendes i hovedet på befolkningerne i hverken andre EU-lande eller Malaysia uden at gøre egentlig nytte.

Jeg forstår nu meget bedre, hvorfor den socialdemokratiske Borgmester ikke ville prale af de påståede genanvendelsesprocenten. I følge ham selv skyldes det Jysk beskedenhed, men i virkeligheden er der tale om Jysk uvidenhed!

Incitament til at slippe billigst muligt

For der er ingen sporbarhed og således heller ikke nogen garanti for at plastaffald fra RenoSyd og Skanderborg Kommune ikke også ender i Malaysia.

Den dokumentation Renosyd er i besiddelse af består af formodninger og mundtlig kommunikation med aftageren af plastaffaldet fra Skanderborg Kommunes borgere.

Det er klart, at der selvfølgelig gøres den bedste forretning og mest værdi ud af affaldet. Men jo netop derfor vil der også være et incitament til at slippe billigst muligt af med den ikke genanvendelige andel af vores affald, som i øvrigt i følge Renosyds egne tal er stigende.

Lever politikerne i Renosyds bestyrelse og byrådet op til deres ansvar, og får vi som borgere i Skanderborg Kommune, det vi har krav på og betalt for ved at lade Renosyd hente vores plastaffald?

Publiceret 11 October 2019 14:36