Karen Lindemann ved 'To Galtgrise', som efterhånden er gnubbet helt glatte. De får lov at stå ved den kommende aktivitetspark. Foto: Michael Wulff

Karen Lindemann ved 'To Galtgrise', som efterhånden er gnubbet helt glatte. De får lov at stå ved den kommende aktivitetspark. Foto: Michael Wulff

Gang i gyngen:

Galtgrise får mere aktivitet på Bytoften

De unge og lidt ældre skal kunne svinge sig rundt i Galten.

Af
Michael Wulff

GALTEN De smiler i Galten i denne tid. I hvert fald i arbejdsgruppen bag projekt Aktivitets- og Legeplads på Bytoften, hvor tilsagnet om en økonomisk støtte på 173.250 kr. fra den nye Fællesskabspulje har sat skub i drømmen.

"Den skal ligge her," siger Karen Lindemann, formand for Projektforum Galten-Skovby, og slår ud med armen.

Ideen med at skabe aktivitetsparken, fortæller Karen Lindemann, er sat i søen for at binde de allerede eksisterende anlæg sammen.

Der bliver taget hensyn til de allerede eksisterende anlæg på Bytoften. Den kun et par år gamle og meget populære skaterbane, legepladsen for de helt små og græsset ved amfi-tribunen forbliver urørt. Aktivitetsparken skal ligge der, hvor der er tegnet en ring. Foto: Michael Wulff

Der bliver taget hensyn til de allerede eksisterende anlæg på Bytoften. Den kun et par år gamle og meget populære skaterbane, legepladsen for de helt små og græsset ved amfi-tribunen forbliver urørt. Aktivitetsparken skal ligge der, hvor der er tegnet en ring. Foto: Michael Wulff

En hængekarrusel indgår i planerne fra Elverdal, der kommer med redskaberne. Illu: Elverdal

En hængekarrusel indgår i planerne fra Elverdal, der kommer med redskaberne. Illu: Elverdal

Byfesten er ikke i fare

"Derovre ligger legepladsen til de helt små, skaterbanen er til knejterne, og når så pigerne kommer for at kigge på, så kan de bruge redskaberne i den nye aktivitetspark. Så får vi alle i gang," siger Karen Lindemann, der lige bliver spurgt af en bekymret borger: "Hvad med Byfesten?"

"Den bliver ikke berørt. Græsset får lov at ligge frit, så amfi-tribunen stadig kan bruges til koncerter," siger hun, der også sidder i Skanderborg Byråd for Socialdemokraterne.

Anlægget Bytoften blev tilbage i 1924 skænket byen af lokale landmænd, tænkt som et område for 'almenvellet,' kulturelle formål og idræt.

Anlægget Bytoften blev tilbage i 1924 skænket byen af lokale landmænd, tænkt som et område for 'almenvellet,' kulturelle formål og idræt. "Og den tanke har vi så forsøgt at holde fast i," siger Karen Lindemann. Foto: Michael Wulff

Kommunen tager jordarbejdet

Starskuddet til projektet, der indebærer redskaber fra Elverdal.dk, kan løbe op i 400.000 kroner.

"Det begyndte med, at vi fik del i Byernes vækst. Her blev der udloddet 62.500 kroner til hver af centerbyerne til at skabe aktiviteter i Skanderborg Kommune. Vi her i Galten valgte så at sige, at de skulle bruges som indskud til noget større," fortæller Karen Lindemann.

I arbejdet har vi haft rigtig god hjælp og støtte af Skanderborg Kommunes grønne afdeling. Vi har også fået tilsagn om, at kommunens materielgård vil stå for jordarbejdet. Det er rart.

I Galten blev projektet lagt i hænderne på en arbejdsgruppe: Rene Ipsen fra børnehaverne, Christian Berger, Galten Skovby City, Tove Serverinsen fra Bio Huset, konsulent Viggo Rasmussen og Karen Lindemann som tovholder.

"I arbejdet har vi haft rigtig god hjælp og støtte af Skanderborg Kommunes grønne afdeling. Vi har også fået tilsagn om, at kommunens materielgård vil stå for jordarbejdet. Det er rart."

Nu forestår endnu et job med at skaffe de sidste midler, så arbejdet kan gå i gang i foråret 2020.

Klatreanlæg i udsøgt kvalitet. Illu: Elverdal

Klatreanlæg i udsøgt kvalitet. Illu: Elverdal

Publiceret 08 October 2019 11:30