afdsafafsSQ

afdsafafsSQ

Debat: Hvem skal gøre for klimaet?

Vi skal passe på ikke at gøre det hele så sort og uoverskueligt, at vi berøver børnene en normal børnetryghed, siger Søren Erik Pedersen i forbindelse med klimadebatten

Af
Søren Erik Pedersen

Medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg.

Forleden gav en masse unge mennesker udtryk for, at vi skal gøre noget mere for at miljøet bliver forbedret.

Der er fremsendt til borgmester og byråd mange breve, som udtrykker bekymringer for fremtiden. ”Vi forlanger handling KH Jordens fremtid” eller ” Lad os stå sammen for at skabe en bedre fremtid”.

Når der skrives: ”Vi forlanger handling", - så er det jo rigtigt. Og hvem skal handle ?

Ja, det skal:

  • FN – de holder stort møde i disse dage – og meget kedeligt er USA som en af de store udledere af div drivhusgasser ikke med i det fine selskab.
  • EU – skal lægge pres på medlemslandene for at de overholder målene (gamle og nye mål).
  • Danmark har valgt at gå forrest for at gøre det gode eksempel for at reducere udledningen.
  • Skanderborg Kommune har også et ansvar for at gøre de store ord operationelle.
  • De mange familier i Skanderborg Kommune har også et ansvar for at tænke i miljøbegrænsende aktiviteter i dagligdagen.

Fælles ansvar

Vi har alle et ansvar for at tænke i disse baner som I , unge protesterende, giver udtryk for. Man kan ikke som borger fravige sig ansvaret for at gøre noget.

Men vi er nødt til at det sker på den måde, at vi bruger fremtidens forskning og videnskab til at reparere på fortidens synder. Og gør vi det så tegner fremtiden ikke så mørk, som nogen vil gøre den.

Alt i alt, så skal vi alle i arbejdstøjet for at rette op på fortidens synder

Tværtimod så kan vi brede vores viden ud til den øvrige del af verden, og derved skabe grønne arbejdspladser.

Og vi skal passe på ikke at gøre det hele så sort og uoverskueligt, at vi berøver børnene en normal børnetryghed. (som man gjorde det under den kolde krig i 50'er og 60'erne)

Sammen med de nye tiltag skal livet gå videre og dermed være med til at sikre at der fortsat er penge til undervisning, hospitaler og til pensionen, forsvar og alt det andet – og det på en måde så vores globale udfordringer fremover tages mere seriøse.

Klimaet på dagsordenen

I Skanderborg Kommune, har vi et ungeråd, og vi vil gerne hjælpe med, at det råd får sat klimaet på dagsordenen.

Derudover har vi vores 17 verdensmål, som jo ikke kun skal være flotte ord til skåltaler. De må og skal tages seriøse. Dvs vi skal hjælpe den del af verdens befolkning, som stræber efter at få vores levestandard på en måde så det sker via en grøn dagsorden.

For udfordringen er, at de mennesker som i dag stræber efter af få en højere levestandard ikke har miljøet ret højt på dagsordenen.

Og så lige: plast (som nævnt i et af brevene) behøver ikke være en trussel mod miljøet, hvis regeringen vil bruge penge på at udvikle genbrugsindustrien herhjemme, - så skal vi forbrugere sammen med detailhandel og plastindustrien bruge plasttyper der kan genanvendes, så miljøet ikke lider skade på den konto.

Og iflg Concito (grøn tanketank), så er økologisk mad ikke en gevinst for miljøet. ( i et af brevene efterspørger nogle økologisk mad).

Men alt i alt, så skal vi alle i arbejdstøjet for at rette op på fortidens synder, selvom vi dengang måske ikke oplevede dem som et problem.

Publiceret 08 October 2019 14:00